Historici.nl

Gepubliceerd op 30-11-2022

Junior onderzoeker met ervaring en/of interesse in archiefonderzoek (24 upw)

Organisatie

RIGHTABOUTNOW INC. (RAN INC.) is een interdisciplinair urban productiehuis en stedelijk centrum voor podiumkunsten. RAN INC. brengt een nieuwe generatie makers en artiesten voor het voetlicht door het produceren van muziektheaterproducties, evenementen, tentoonstellingen en sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. RAN INC. coacht, ondersteunt en cureert opkomende kunstenaars uit verschillende (sub) culturen en disciplines, van muziek, hedendaagse kunst tot dans en theater.

RAN INC. bezit en beheert ook een aantal kostbare nog niet volledig ontsloten archieven van multicultureel theater in Nederland. Het is belangrijk dat dit materiaal ontsloten en toegankelijk wordt gemaakt voor makers, spelers, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

RAN INC. en The Need for Legacy hebben de handen ineengeslagen om samen met Allard Pierson en Podiumkunst.net verhalen van makers en spelers van kleur naar de oppervlakte brengen en vergeten geschiedenissen samen bestuderen. Gezamenlijk werken we aan een completere geschiedschrijving en en maken bronnen beschikbaar voor onderzoekers, journalisten en makers.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een junior onderzoeker met ervaring en/of interesse in archiefonderzoek. Een onderzoeker met interesse in die delen van de Nederlandse theatergeschiedenis die nu minder bekend en zichtbaar zijn. Als junior onderzoeker en archiefmedewerker zal je het archiefmateriaal in kaart brengen, ordenen, beschrijven en ontsluiten.

Wij zoeken

Wij zoeken iemand met:

onderzoekservaring of klaar om de stap naar onderzoek en archiefwerk te zetten;

0 tot 2 jaar relevante werkervaring;

ervaring met en kennis van de archief theoretische beginselen en/of de basisprincipes is een pré;

ervaring met (digitale) archivering en aantoonbare kennis van technologische ontwikkelingen die ingezet kunnen worden in het archiefbeheer is een pré;

liefst enige actieve kennis van wet- en regelgeving die betrekking hebben op archief- en informatiebeheer;

de drive voelen voor het verbreden van de Nederlandse theatergeschiedenis en/ of begrip van actuele denken rondom sociale rechtvaardigheid/dekolonisatie;

uitstekende kennis en beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van het Engels.

Taken

Wat ga je doen:

het maken van nieuwe ordeningen, het beschrijven en ontsluiten van het archief;

de archiefbescheiden voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm beschikbaar maken en gedeeld kan worden;

meedenken over de inrichting en implementatie van een centraal digitaal archiefsysteem;

adviseren, informeren en ondersteunen van projectleider met betrekking tot archiefbeleid en standaarden.

Wij bieden

Wij bieden:

een opdracht van maximaal 24 uur per week op zzp-basis;

bij voorkeur start het dienstverband z.s.m. of anders in overleg;

Wij kijken uit naar alle reacties, vooral van personen met een bi- of interculturele achtergrond, en van mensen uit verschillende (studie-)richtingen met interesse in en/of ervaring met onderzoek en archiefwerk. Mocht je jezelf in een aantal van de hierboven beschreven punten herkennen en interesse hebben, dan zien wij jouw sollicitatie met graag verschijnen.

Contactgegevens

Wij zetten deze oproep gezamenlijk uit om het werk en de doelstellingen van RAN INC. te ondersteunen en gezamenlijk met hen op te trekken in het verbreden en verrijken van de Nederlandse theatergeschiedenis door de verhalen van en over makers van kleur te ontsluiten. Hierbij zoeken wij samen naar een kring van onderzoekers die onderdeel worden van de groep van Need for Legacy-onderzoekers.

The Need for Legacy (NFL) is een platform en community van een nieuwe generatie theatermakers die samenkomt in het hier en nu om behoeftes te inventariseren, verhalen te delen en gesprekken te voeren over een meer diverse en inclusieve theaterwereld. NFL zet zich met verschillende projecten in voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis.

Het Allard Pierson beheert de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam en deelt ze met het publiek en de wetenschap. Daarbij bevindt zich ook een grote collectie Geschiedenis van de uitvoerende kunsten (vanaf de vijftiende eeuw tot nu). Met name muziek, toneel, dans en circus zijn goed vertegenwoordigd. Een kleiner deel is gewijd aan cabaret, opera, operette, mime en poppenspel.

Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

RIGHTABOUTNOW INC. http://www.rightaboutnowinc.com/

Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met info@rightaboutnowinc.com

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je een mail sturen naar theneedforlegacy@gmail.com

 

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.