Historici.nl

Gepubliceerd op 07-10-2019

Junior onderzoeker Parlementaire Geschiedenis

U verricht historisch-wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse parlementaire geschiedenis van de jaren zeventig (1971-1982) ten behoeve van deel 10 van de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Het onderzoek richt zich op het functioneren van parlement en kabinet, geplaatst in nationale en internationale context. Aan de hand van toegespitste onderzoeksvragen bestudeert en analyseert een team van onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis een omvangrijk bronnencorpu. Dit omvat onder andere parlementaire stukken, notulen van de ministerraad en media-verslaggeving. U maakt deel uit van dit onderzoeksteam.

Functie-eisen

 • Een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur Geschiedenis.
 • Ervaring met het verrichten van historisch onderzoek.
 • Gebleken vaardigheid in het effectief kunnen omgaan met deadlines.
 • Aantoonbare kennis van de politieke geschiedenis van Nederland vanaf 1945.
 • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

 • Aanstelling: 32 – 40 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.274,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 10).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 1 jaar.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 januari 2020, of zoveel eerder als mogelijk.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Radboud UniversiteitWij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Letteren

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) is een onderzoeksinstituut op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland. Het CPG wordt door de Radboud Universiteit (RU), gevestigd te Nijmegen, en de Stichting Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Den Haag, gezamenlijk gefinancierd. Het is ondergebracht bij de Faculteit der Letteren van de RU. Het CPG verricht wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse democratie in het algemeen, naar de positie van en de beraadslagingen in het parlement in het bijzonder. Dit alles geplaatst in de bredere context van nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten worden gepubliceerd in monografieën, met name in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.

Het CPG, dat tien medewerkers telt, participeert in het onderzoeksinstituut HLCS van de Faculteit der Letteren en is daarnaast lid van het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net) en de Research School Political History (RSPH). Daarnaast verzorgt het CPG ook onderwijs. De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over drie departementen op het gebied van Geschiedenis en Kunst, Talen en Culturen, Taalwetenschap en Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Additionele informatie

Meer over de inhoud van de vacature:
prof. dr. C.C. van Baalen, directeur CPG
Telefoon: +31 024 361 23 86
E-mail: c.vanbaalen@let.ru.nl
Richt de sollicitatiebrief aan prof.dr. C.C. van Baalen en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 13 oktober 2019.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.