Historici.nl

Gepubliceerd op 03-12-2012

Kees Ribbens (NIOD) benoemd tot bijzonder hoogleraar Populaire Historische Cultuur en Oorlog

Dr. Kees Ribbens is met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Populaire Historische Cultuur en Oorlog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenspraak met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De leerstoel is ondergebracht bij het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus School of History, Culture and Communication.

In de huidige globaliserende samenleving bestaat grote behoefte aan wetenschappelijke reflectie op de overdracht van kennis en inzichten over oorlogen en grootschalig geweld in de populaire historische cultuur. De omgang met beide wereldoorlogen en daarmee samenhangende genocide is mede door het gebruik van nieuwe media (internet, games, simulatie, 3D cinema) en hergebruik van oudere genres sterk veranderd.

De leeropdracht voor deze unieke leerstoel richt zich op de publieke en dagelijkse omgang met historische ervaringen over oorlogen en grootschalig geweld in traditionele en nieuwe media vanaf 1900. In zijn onderzoek en onderwijs zal Ribbens zich richten op uiteenlopende manieren waarop oorlogsverbeeldingen en –herinneringen steeds opnieuw vorm en betekenis krijgen. Het betreft een breed internationaal terrein in de 20e eeuw en 21e eeuw, variërend van stripverhalen tot tentoonstellingen en herdenkingen, van computergames tot filmpjes op YouTube.

Ribbens bestudeert hoe opeenvolgende generaties het fenomeen oorlog en grootschalig geweld een plaats blijven geven in het alledaagse bestaan, in een spanningsveld tussen bezinning en vermaak. De bijzonder hoogleraar verbindt daarmee de expertise van het NIOD over de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, en andere genociden en vormen van oorlogsgeweld een rol spelen in diverse samenlevingen met de kennis van het Centrum voor Historische Cultuur (EUR) over de werking van de historische cultuur.

Dr. Ribbens bekleedt de leerstoel voor een dag in de week en zal een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek.

Ribbens (1967) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de alledaagse historische cultuur in naoorlogs Nederland. Hij werkte als onderzoeker en docent aan de universiteiten in Utrecht, Nijmegen en Rotterdam en als redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Sinds 2006 is hij verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam waar hij actief is als senior onderzoeker op het terrein van de publieksgeschiedenis. Zijn belangstelling is onder meer gericht op de wijzigende maatschappelijke betekenissen van het oorlogsverleden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.