Historici.nl

Gepubliceerd op 29-05-2015
Door Rene Spork
Avatar photo

Kennis is kracht, 400 archivarissen in Amersfoort 8-9 juni 2015

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen. Dat laatste doet de vereniging jaarlijks met het organiseren van de zogenaamde KVAN-dagen, een tweedaags congres voor beroepsbeoefenaren. Het thema van de KVAN-dagen op 8 en 9 juni is Kennis is Kracht, de locatie is dit keer Amersfoort. Informatie over het programma vindt u op http://www.kvandagen.nl.

De zeventiende-eeuwse filosoof Francis Bacon is beroemd geworden om zijn uitspraak ‘kennis is macht’. Archivarissen zijn als beheerders van kennis vertrouwd met dat concept. Al voor de tijd van Bacon werden stadsrechten en resoluties bewaard om de positie van de autoriteiten mee te onderbouwen. Dat gaf de archivaris een machtspositie: alleen hij had – letterlijk en figuurlijk – de sleutel tot het archief. De positie van de archivaris is veranderd. Er is een proces van democratisering in gang gezet. Archivarissen dragen actief bij aan een open informatiesamenleving. Dit proces is in volle gang, getuige de discussies over open data en open overheid. Het gaat de moderne archivaris niet om het uitoefenen van macht, maar om het breed geven van toegang tot kennis, vandaar “kennis is kracht”.

Tijdens de KVAN-dagen wisselen archivarissen en aanpalende beroepsgroepen inzichten en de laatste ontwikkelingen uit. In het programma komen onderwerpen en thema’s aan de orde als democratisering, Open Data en Open Overheid, de informatiesamenleving, digitale duurzaamheid en documenteren van de samenleving. Archivarissen (en historici) staan voor grote problemen die om grote oplossingen vragen. Per jaar wordt meer digitale informatie geboren dan de afgelopen acht eeuwen op papier is verzameld. Die informatie kent een korte omloopsnelheid en is voor een deel, bijvoorbeeld op sociale media, dynamisch (actie/reactie). Wie bewaart wat met eerbiediging van de context? Archiefinstellingen/bibliotheken kunnen zich niet alleen op deze tsunami aan informatie storten. Hoe waardeer en selecteer je jonge informatie? Hoe sla je informatie op? Moet je informatie wel opslaan of laten staan waar het staat en moet de archivaris meer spin worden in het informatieweb, waarbij de archivaris in een andere rol komt: niet alleen hoeder van opgeslagen informatie, maar gids in een vaak ingewikkeld informatielandschap, waarbij de archivaris anderen deskundig helpt om zelf informatie te bewaren. Daar kun je best een paar studiedagen mee vullen.

Zoals gewoonlijk zijn er een paar bijzondere keynote sprekers: Irmgard Becker en Rik Maes.

Op maandag 8 juni 2015 opent dr. Irmgard Becker, directeur van de Archivschule Marburg, de KVAN-Dagen met de keynotelezing ‘The voice in the wilderness? Archivists, their knowledge and the public’. Archivarissen zijn hoeders van kennis (van archivering, van administratieve structuren en processen en van geschiedenis en nog veel meer), maar hoe brengen zij deze kennis aan de man?

Dinsdag 9 juni 2015 spreekt prof. dr ir Rik Maes over ‘De Renaissance van de informatiedienstverlener’. Maes verkent de toekomst van de informatieprofessional en betoogt dat informatieprofessionals voorbereid moeten zijn op het onverwachte. Hij houdt een pleidooi voor dienstverlening als kerntaak van de archivaris van morgen.

Wordt vervolgd.

Jarig?
Door Rene Spork
De toekomst van onze informatie: rijke bron of ondiepe put?
Door Rene Spork
Overheidsarchief na tien jaar openbaar?
Door Maartje van de Kamp
Avatar photo
René Spork (23-09-1955) werkzaam bij Stadsarchief Rotterdam als projectmanager publieksbereik. Heeft geschiedenis gestudeerd aan de School voor Taal en Letterkunde in Den Haag en daarna de archiefopleiding gevolgd. Werkzaam geweest onder meer bij Ministerie Buitenlandse Zaken, Nationaal Archief (toen nog Algemeen Rijksarchief), Gemeentearchief Den Haag en Stadsarchief Rotterdam. Hoofdredacteur Archievenblad 2012-2016.
Alle artikelen van Rene Spork
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.