Historici.nl

Gepubliceerd op 24-04-2017

Kick-off ‘Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age’

Golden Agents is een project van het Huygens ING, het Meertens Instituut, de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrij Universiteit Amsterdam, het Rijksmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, Stadsarchief Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Lab1100. Doel van het project is een duurzame onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen die linked data en agent technologie combineert om interacties tussen verschillende bedrijfstakken van de creatieve industrie en tussen de productie en consumptie daarvan te kunnen analyseren. Golden Agents is een NWO Grote infrastructuur project.

Was Holland de Silicon Valley van de zeventiende eeuw, vraagt Maarten Prak (Universiteit Utrecht) zich in zijn keynote af. De creatieve industrie in de Randstad, met Amsterdam als creatieve hoofdstad, bloeide dankzij immigratie en de bijdrage van gilden aan opleiding en circulatie van kennis. Het is een relevante vraag: we zien de traditionele industrie verdwijnen uit Nederland, terwijl de creatieve industie als topsector is aangemerkt. Golden Agents, een multidisciplinair onderzoeksproject, kan bijdragen aan kennis over wat belangrijk is voor een succesvolle creatieve industrie. Tijdens de kick-off meeting leerden we over twee belangrijke onderdelen van dit project: crowdsourcing en linked data in combinatie met agent technologie.


Opening door Charles van den Heuvel 
(Foto: Machteld Maris)

Don’t doubt the crowd
Pauline van den Heuvel en Ellen Fleurbaay (beiden Stadsarchief Amsterdam) vertellen over hun ervaring met Vele Handen, het platform voor crowdsourcen van erfgoedprojecten. Het Stadsarchief plaatste hier al acht projecten op, wat heeft geleid tot 6.020.049 geïndexeerde documenten. Aan het project Alle Amsterdamse Akten werken nu 357 vrijwilligers mee. De akten die zij indexeren, worden meteen gebruikt door de onderzoekers van Goldens Agents. De crowdsourcing tool is zo ingericht dat vrijwilligers kunnen kiezen op onderwerp of moeilijkheidsgraad – een van de aanwezige vrijwilligers vertelt dat documenten over de VOC haar voorkeur hebben.

Linked Data
Door middel van een inzichtelijke analogie met de visindustrie bracht Rinke Hoekstra (Vrije Universiteit) iedereen up-to-date over linked data, dat heterogene datasets verbindt maar niet integreert,  om vervolgens in te gaan op grassroots linked data: onderzoekers annoteren en coderen hun eigen data, waarna de codering wordt gebruikt en aangevuld door anderen. Grassroots linked data laat het perspectief van de gebruiker zien en dat maakt het begrijpen van de datasets makkelijker. En we weten allemaal: als een codering top-down wordt opgelegd, doen we het liever toch op onze eigen manier.


Rinke Hoekstra
(Foto: Golden Agents)

Mehdi Dastani (Universiteit Utrecht) laat zien hoe Golden Agents een multi-agent infrastructuur is, bedoeld om bestaande en nieuwe datasets te verbinden en te synchroniseren. Dastani ontwikkelt software die  niet alleen vragen over data kan beantwoorden, maar die ook met andere software kan communiceren. Het blijft wel belangrijk dat de software gebruiksvriendelijk is.

Maar wat houdt gebruiksvriendelijke software in? Jauco Noordzij (Huygens ING) bespreekt all the problems you didn’t know you had met een analyse van de doelen van Golden Agents. Eén van de doelen is het verbinden van bestaande databases. Een nobel streven, maar: wat is verbinden? En wat zijn databases? ‘Dus wat gaan we doen dan?’ vraagt Noordzij de zaal. Gelukkig gaf hij zelf een compleet overzicht van de oplossingen.


Jauco Noordzij
(Foto: Golden Agents)

Matthew Lincoln (Getty Research Institute) beschrijft linked data sets als óf compleet, óf gebruiksvriendelijk, óf nauwkeurig. En afhankelijk van wie je het vraagt is een van deze drie het belangrijkst. De historicus zal zeggen dat de dataset nauwkeurig moet zijn, maar daarmee wordt de gebruiksvriendelijkheid vaak aangetast. ‘We have to live with imperfect data and errors – it can never be complete and perfect,’ zegt Eero Hyvanen (Aalto University) even later. Hij haalt WarSampo aan, een project waarin linked data over de Tweede Wereldoorlog in Finland d.m.v. een prachtige gebruikersinterface toegankelijk  wordt gebracht.

Opbrengsten
De kick-off van Golden Agents laat de potentie van het project zien. Datasets als Onstage en INVINiT laten zien wat het linken van data mogelijk maakt. De door de sprekers gedeelde uitdagingen laten zien dat het veld in beweging is én dat er nog geen pasklare oplossingen zijn voor het linken van data. Zo verloren Bijan Ranjbar-Sahraei (TU Delft) en Julia Efremova (TU Eindhoven) hun database na een verhuizing van de server – er was niet goed gecoördineerd wie eigenaar was na het aflopen van de projectsubsidie. Juist daarom beoogt Golden Agents een duurzame onderzoeksinfrastructuur voor de geschiedenis van de creatieve industrieën van de Gouden Eeuw te ontwikkelen.

– Redactie Historici.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.