Historici.nl

Gepubliceerd op 02-12-2014

KNHG-congres: Naar eer en geweten

Het KNHG-congres dat afgelopen vrijdag plaatsvond vormde de opmaat voor een bezinningstraject van het KNHG dat in 2017 moet uitmonden in een Nederlandse professionele gedragscode voor historici. Zo’n gedragscode bestaat al elders in de wereld. Het najaarscongres bood context en een platform voor debat over (de wenselijkheid van) een Nederlandse code. Van de keynote speeches en workshops zijn verslagen gemaakt die hier te vinden zijn.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.