Historici.nl

Gepubliceerd op 30-03-2021

KNHG – Stagiair(e) – Onderzoeksstage voor masterstudent naar (onethisch) hergebruik van wetenschappelijk werk

Het bureau van het KNHG biedt werkervaringsplaatsen en afstudeeronderzoeken aan studenten in de laatste fase van hun studie (master), met als doel jonge historici de mogelijkheid te bieden naast of na de studie hun netwerk te vergroten en werkervaring op te doen zodat hun positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. In de afgelopen jaren bleek deze ervaring nuttig bij het vinden van betaald werk.

Ter voorbereiding op een sessie op de Historicidagen 2022 in Rotterdam wil het KNHG onderzoek doen naar (onethisch) hergebruik van het wetenschappelijke werk van historici door collega’s, promotoren, journalisten, non-fictie (brood)schrijvers en anderen. Daarom biedt het een

Onderzoekstage voor een masterstudent naar (onethisch) hergebruik van wetenschappelijk werk

Doel van de stage is een inventarisatie te maken van de omvang en aard van het probleem van dit hergebruik. Wanneer is hergebruik een meerwaarde voor de historicus in kwestie omdat zijn of haar werk onder een groter publiek wordt verspreid? En wanneer wordt het problematisch of zelfs onethisch volgens onze beroepsethiek? Hoe ervaren historici dit en tegen welke barrières lopen zij aan? Hoe vaak komt het voor? Welke stappen ondernemen historici om hun wetenschappelijke integriteit te waarborgen en hun auteursrecht te beschermen? En welke invloed heeft Open Science op het onethisch hergebruik van werk van historici door derden?

Taken

 • Onderzoek verrichten naar (onethisch) hergebruik;
 • Opstellen, verspreiden en analyseren van een enquête;
 • Organiseren van een verdiepend webinar;
 • Schrijven van een onderzoeksrapport met aanbevelingen;
 • Doen van voorstellen voor een sessie op de Historicidagen 2022.

Gewenst profiel

 • Student (research-)Master Geschiedenis;
 • Brede interesse in methodologische en ethische kwesties;
 • Beschikkend over goede onderzoeksvaardigheden;
 • Gevoel voor verhoudingen en privacygevoelige kwesties;
 • Goede contactuele eigenschappen met uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels;
 • Enthousiast, initiatiefrijk en een doorzetter.

Wat bieden wij

 • Onderzoeksstage bij de beroepsvereniging van historici in Nederland;
 • Mogelijkheid voor een afstudeeropdracht;
 • Begeleiding in de werkzaamheden en ruimte voor eigen initiatief;
 • Een stagecontract met bijbehorende vergoeding.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 1 juli 2021 naar Antia Wiersma, directeur KNHG: antia.wiersma@huygens.knaw.nl

Diversiteit & Inclusie
KNHG gelooft in een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. Wij komen graag in contact met belangstellenden die mede door hun achtergrond en ervaring kunnen bijdragen aan deze cultuur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.