Historici.nl

Gepubliceerd op 29-11-2011

KNHG-voorjaarscongres 2012: De klas, de wetenschap en de wereld

Het mondiale perspectief in onderwijs en onderzoek

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
30 maart 2012

Vakhistorici en geschiedenisleraren ontmoeten elkaar zelden. Dat is zowel voor het onderwijs als voor de wetenschap nadelig. Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting organiseren daarom het congres De klas, de wetenschap en de wereld. Dit congres beoogt de jongste inzichten en vraagstukken uit de ‘global history’ te koppelen aan de inzichten en vragen waarmee leraren in hun ‘global classroom’ geconfronteerd worden.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten dringen vaak langzaam door in het onderwijs. Dat is nadelig voor het onderwijs want nieuwe wetenschappelijke inzichten komen ook tot stand in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en kunnen het schoolvak geschiedenis juist actueel en betekenisvol houden. Als wetenschappelijke inzichten te langzaam in het onderwijs doordringen, dreigt het schoolvak geschiedenis aan betekenis in te boeten.

Ook voor de wetenschap is intensief contact belangrijk. Geschiedwetenschap die alleen bedreven wordt voor vakgenoten raakt geïsoleerd. Zin en betekenis van academische geschiedschrijving lijken steeds meer bepaald door wat bredere lagen van de samenleving ervan opsteken. Het onderwijs kan de wetenschapper confronteren met nieuwe onderzoeksvragen. Het is voor de academische gemeenschap van belang dat het vakgebied nut en noodzaak bewijst in de klas.

Voorlopig programma:

10.00 – 10.30
Inloop en koffie
10.30 – 10.45
Opening. Maria Grever (Erasmus Universiteit Rotterdam), dagvoorzitter
10.45 – 11.30
Keynote. Joris van Eijnatten (Universiteit Utrecht)
11.30 – 12.45
Workshops I
Oorlog op vijf continenten. Kees Ribbens (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), Marc Kropman (Universiteit van Amsterdam) en Catherine Schuurman (Cartesius Lyceum Amsterdam).
Herinneringsculturen en identiteit. Stephan Klein (Erasmus Universiteit Rotterdam), Judith Tadema (St. Bonifatiuscollege Utrecht) en Nicole van der Steen (CSG Calvijn Rotterdam)
12.45 – 13.45
Lunch
13.45 – 15.00
Workshops II
Nieuwe visies op imperialisme en het Aziatische perspectief. Remco Raben (Universiteit Utrecht) en Vincent Loth (Canisius College Nijmegen)
Wereldburgerschap, politieke vertegenwoordiging en het publieke leven. Jouke Turpijn (Universiteit van Amsterdam) en Arie Wilschut (Hogeschool van Amsterdam)
15.00 – 15.15
Thee
15.15 – 16.30
Plenaire rapportage uit de workshops, samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter, debat
16.30 – 17.30
Borrel

U kunt zich nu al aanmelden via info@knhg.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.