Historici.nl

Gepubliceerd op 26-02-2015

KNHG zoekt een nieuw bestuurslid. Gevraagd: een promovendus geschiedenis

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) organiseert de beroepsgroep van historici, bevordert de geschiedbeoefening en biedt een platform aan de leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Het KNHG mengt zich bovendien actief in maatschappelijke discussies die voor historici van belang zijn. Van oudsher creëert het KNHG daartoe plaatsen waar historici elkaar ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen. De digitale wereld opende een rijkdom aan nieuwe mogelijkheden die het KNHG de afgelopen jaren aangreep om een voortrekkersrol te vervullen.

Zo verschijnt het wetenschappelijke historische tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review in druk maar ook online, in Open Access. In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis nam het KNHG het initiatief voor www.historici.nl. De site groeit uit tot dé startpagina voor professionele historici met informatie en nieuws, toegang tot een schat aan digitale resources en een platform voor online discussie en samenwerking. Begin dit jaar is een correspondenten netwerk gestart op de site van achttien historici afkomstig uit onderzoek, archief, museum en onderwijs, die fungeren als ambassadeurs voor de site en bijdragen aan een nog betere nieuwsvoorziening, scherpere opiniëring en daarmee aan meer debat onder vakgenoten. Een laatste hoofdactiviteit is het organiseren van congressen en andere bijeenkomsten. In 2015 over beide Wereldoorlogen, de geschiedenisopleiding en een speciaal door jonge historici zelf georganiseerde studiedag. Ook start het KNHG dit jaar met een bezinningstraject over de wenselijkheid van een eigen beroepscode voor historici. Het Jaarverslag 2014 geeft informatie over wat het KNHG het afgelopen jaar deed.

Het bestuur van het KNHG telt acht leden. Voorzitter is Susan Legêne), Joost Dankers is penningmeester en Jouke Turpijn secretaris. Daarnaast hebben vier andere bestuursleden speciale portefeuilles: Charles Jeurgens (archieven), Carla van Boxtel (onderwijs), Beatrice de Graaf (congressen) en Martine Gosselink (musea). Catrien Santing is bestuurslid vanuit haar functie van redactievoorzitter van BMGN – Low Countries Historical Review. En er is een negende zetel vacant die zal worden bezet door een promovendus.

Wil jij dat nieuwe bestuurslid worden?

Stuur dan vóór 1 mei 2015 je cv en een korte motivatie (1A4) waarin je uitlegt wat jij als KNHG-bestuurslid zou willen en kunnen bijdragen. De zittingstermijn is twee jaar, met mogelijke verlenging tot vier jaar. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar in Den Haag, reiskosten worden vergoed. Daarnaast zijn er verschillende thematische bestuurscommissies actief.
Je cv en motivatie kun je sturen aan de directeur van het KNHG, Leonie.de.Goei@huygens.knaw.nl, die desgewenst ook meer informatie kan verschaffen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.