Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

KNIR-cursus: Kunstenaars en schrijvershuizen (deadline aanmelding: 15 januari)

| KNIR-cursus voor BA/Honours-, MA, RMA- en PHD-studenten | 
2-15 mei 2017

Illustratie Canonica

Inhoud
De huizen waarin kunstenaars en schrijvers woonden en werkten bieden aan onderzoekers een inkijk in hoe creativiteit in de praktijk tot stand komt. Ook geven ze veel informatie over de identiteit van kunstenaars en schrijvers en over hun maatschappelijke status, in hun eigen tijd maar ook in de loop van de geschiedenis. Veel van dergelijke huizen zijn na de dood van de bewoners immers gemusealiseerd, en vormen door de eeuwen heen belangrijke culturele trekpleisters.

Deze cursus bestudeert het fenomeen van het kunstenaars- en schrijvershuis door de eeuwen heen. Daarbij richten we ons op nog steeds bestaande en meestal gemusealiseerde huizen, maar ook op beroemde woningen van kunstenaars en schrijvers die nu niet meer bestaan. En zelfs op huizen annex musea waarin kunstenaars en schrijvers herdacht worden zonder dat ze er ooit een stap in gezet hebben. Rome en omstreken biedt een ideale omgeving om dit fenomeen te onderzoeken. Of het nu gaat om villa’s van klassieke dichters, werkplaatsen en stadspaleizen van Renaissance kunstenaars, of woningen van toonaangevende 20e-eeuwse kunstenaars en schrijvers: in Rome en omgeving is het allemaal voorhanden. Tijdens de cursus zullen we een flink aantal van deze locaties bezoeken en bestuderen, waarbij we kunnen kiezen uit de huizen van Horatius, Cicero, Dante, Rafael, Michelangelo, Zuccari, Tasso, Bernini, Goethe, Canova, Keats, Thorwaldsen, Balla, De Chirico, Pirandello, Pasolini, Moravia, Morante en Mario Praz, naast minder bekende grootheden als Pietro Canonica, Henrik Andersen, en de Nederlanders Louis Couperus en Pier Pander.

In de analyse van deze huizen richten we ons op drie aspecten: a) welke ideeën over creativiteit hebben de kunstzinnige bewoners zelf in hun woningen willen projecteren, b) welke processen van musealisering kunnen we aflezen aan de geschiedenis van deze huizen, en c) welke verschillen doen zich voor tussen de beide hier bestudeerde categorieën van het kunstenaars- en het schrijvershuis, en welke inzichten leveren deze verschillen op over de status van deze disciplines?

Doelgroep
(R)MA en PhD studenten, alsmede gevorderde en uitblinkende BA/Honours studenten  geesteswetenschappen van UvA, VU, UL, UU, RU en RUG. 

Voertaal
De voertaal van de cursus is het Nederlands. Passieve kennis van het Engels en Duits is gewenst. Passieve kennis van het Italiaans is niet noodzakelijk maar biedt deelnemende studenten meer opties.

Kosten
Geselecteerde studenten ontvangen een beurs voor de kosten van deelname en verblijf op het KNIR. Na afronding van het volledige cursusprogramma ontvangen deelnemers tevens een bijdrage van 100 euro ter dekking van hun reiskosten. Studenten dienen de vakliteratuur die hoort bij de cursus voorafgaand aan de cursus zelf aan te schaffen en te bestuderen.

Onderwijsvorm
De cursus bestaat uit een voorbereidende bijeenkomst in Amsterdam in april 2017, het schrijven van een voorbereidende opdracht; dit wordt gevolgd door twee weken intensief onderwijs in Rome – bestaande uit colleges, rondleidingen, en presentaties op locatie. Afsluiting van de cursus bestaat uit een eindessay over een onderwerp naar keuze, in overleg met de staf van het KNIR. 

Literatuur (o.v.)
•    Harald Hendrix (ed.), Writers’ Houses and the Making of Memory (New York: Routlegde, 2012)
•    Kirsty Bell, The Artist’s House : from Workplace to Artwork (Berlin: Sternberg Press, 2013)
•    Syllabus

Docenten
–    Prof.dr. Harald Hendrix (KNIR)
–    Dr. Arjan de Koomen (Universiteit van Amsterdam)
–    Dr. Arno Witte (KNIR)
–    Gastsprekers, waaronder Giles Waterfield

Studielast
De cursus kent een omvang van 6 EC (168 uur), bestaande uit voorbereiding vakliteratuur (1 EC), intensief seminar te Rome (3 EC), en eindopdracht (2 EC). De student dient de examencommissie van de eigen opleiding te verzoeken de cursus te erkennen als onderdeel van het betreffende examenprogramma. Na succesvolle afronding van de cursus wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling worden verantwoord.

Aanmelding en selectie
Meld je aan via de onderstaande link. Deelnemers worden geselecteerd op grond van hun motivatie, cijferlijst en cv. Voor deze cursus zijn 10 plaatsen beschikbaar.

N.B. Vanwege het specifieke karakter van het onderwijs aan het KNIR is er geen mogelijkheid tot herkansing. 

Meer info
Mail: secretary@knir.it
Phone: (0039)063269621

Voor meer informatie en aanmelding: www.knir.it

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.