Historici.nl

Gepubliceerd op 25-06-2020

KU Leuven – Doctoraatsbursaal

DOCTORAATSBURSAAL

(ref. BAP-2020-488)

De Onderzoekseenheid Geschiedenis en KADOC KU Leuven zoeken een 100 % doctoraatsbursaal voor het project ‘Religieus geïnspireerde solidariteit in theorie en praktijk: katholieke armoedeorganisaties, de vorming van maatschappelijk assistenten en de welvaartsstaat (1945-2000)’, dat wordt begeleid door Kaat Wils, Kim Christiaens en Peter Heyrman.

Project

Inhoud project:

De kandidaat zal de veranderende interactie onderzoeken tussen religieus geïnspireerde vormen van sociale theorie en sociale solidariteit enerzijds en de welvaartsstaat en zijn geïnstitutionaliseerde mechanismen van sociale ondersteuning anderzijds. Het empirisch historisch onderzoek zal zich concentreren op twee pijlers: (1) de discoursen, strategieën en praktijken van religieus geïnspireerde ondersteuningsorganisaties en (2) de intellectuele vorming van maatschappelijk assistenten binnen het katholiek hoger onderwijs in Brussel en Vlaanderen. In beide gevallen zal aandacht worden besteed aan (ideeën over) religie, armoede en de veranderende relatie tussen het maatschappelijk middenveld en de Staat, in het licht van begrippen als subsidiariteit en welzijnspluralisme. Beide pijlers zullen met elkaar in verband worden gebracht door te bestuderen hoe alumni van de bestudeerde scholen (vrijwillig/professioneel) betrokken raakten bij religieus geïnspireerde armoedeorganisaties. Het primaire onderzoek zal gebeuren op basis van publicaties en archiefmateriaal van de organisaties en scholen, en zal worden aangevuld met mondelinge geschiedenis.

Het project maakt deel uit van het bredere interuniversitaire SBO project (Strategisch Basis Onderzoek met maatschappelijke finaliteit) ‘SOLIGION: Co-creatie van complementaire vormen van sociale ondersteuning door levensbeschouwelijke en seculiere welvaartstaatsinstellingen’. SOLIGION, dat wordt geleid vanuit de Universiteit Antwerpen, streeft naar betere vormen van samenwerking en complementariteit tussen levensbeschouwelijke organisaties en seculiere welvaartstaatsinstellingen met betrekking tot solidariteit en sociale ondersteuning. Dit gebeurt op basis van onderzoek naar de interactie tussen beide types organisaties via interdisciplinaire en multi-methode benaderingen en via de co-creatie van nieuwe vormen van lokale sociale ondersteuning.

Functie
• Je bent verantwoordelijk voor het deelproject ‘Religieus geïnspireerde solidariteit in theorie en praktijk: katholieke armoedeorganisaties, de vorming van maatschappelijk assistenten en de welvaartsstaat (1945-2000).’
• In dat domein werk je aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift
• Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
• Je presenteert je onderzoek op congressen in binnen- en buitenland.
• Je communiceert op een heldere manier over je onderzoek met beleidsmakers, sociaal werkers of vertegenwoordigers van geloofsorganisaties.
• Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op binnen de Onderzoekseenheid Geschiedenis aan de KU Leuven.

Profiel

• Je hebt een passie voor geschiedenis, hebt sterke academische kwaliteiten en behaalde een masterdiploma (of staat op het punt dat te behalen) in Geschiedenis of een vergelijkbare studie met een sterke historische dimensie.
• Je hebt interesse in intellectuele, religieuze en sociale geschiedenis.
• Je hebt interesse in de rol van religieuze actoren in de strijd tegen (kans)armoede en bent bereid om in dialoog te gaan met verschillende hedendaagse actoren op het terrein en je onderzoeksresultaten met hun visies en noden te confronteren.
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels en hebt een uitstekende passieve kennis van het Frans.
• Je kan zelfstandig werken, je neemt initiatief.
• Je gaat integer te werk, je werkt graag in teamverband en je bent bereid een actieve rol te spelen binnen het bredere SOLIGION-team.
• Je hebt nog niet gewerkt in het statuut van doctoraatsbursaal.

Aanbod

• We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar. De beurs is hernieuwbaar, na positieve evaluatie, tot een termijn van maximaal vier jaar.
• De voorziene startdatum is 1 oktober 2020 of zo spoedig mogelijk nadien.
• Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
• Je werkt in een dynamische en stimulerende werkomgeving aan de KU Leuven, en gedeeltelijk ook aan de Universiteit Antwerpen.

Interesse?

• Je sollicitatiedossier bestaat uit:
– je cv met gedetailleerde informatie over je studieresultaten in bachelor en master
– een motivatiebrief
– een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een hoofdstuk van je meesterproef)
– contactgegevens van twee referenten

• De selectiecommissie zal tegen 13 augustus een eerste selectie maken. In geval van selectie, zal je vervolgens een korte opdracht krijgen, ter voorbereiding op een interview, dat zal plaatsvinden op 20 of 21 augustus.

• Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Kaat Wils (kaat.wils@kuleuven.be), Kim Christiaens (kim.christiaens@kuleuven.be) of Peter Heyrman (peter.heyrman@kuleuven.be).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/07/2020 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
SOLLICITEER
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.