Historici.nl

Gepubliceerd op 25-06-2013

Lancering nieuw interdisciplinair open access-tijdschrift International Journal for History Culture and Modernity

Er is een nieuw tijdschrift voor geesteswetenschappers. In Utrecht vond op 5 juni de lancering plaats van het International Journal for History, Culture and Modernity (HCM). HCM  staat open voor bijdragen over de geschiedenis van ‘moderniteit’ wereldwijd. Moderniteit wordt hierbij niet alleen opgevat als een concept maar ook als een probleem  en een periode (vanaf ongeveer 1750). Om de wereldwijde ambities van HCM te onderstrepen is de redactie samengesteld uit medewerkers van universiteiten van Nederland en België tot de Verenigde Staten en China. Bijzonder is dat het tijdschrift volledig in open access verschijnt.

De lancering van het HCM werd opgeluisterd met een uitgebreide Engelstalige presentatie die het internationale aspect van het tijdschrift benadrukte. De bijeenkomst werd geopend en geleid door Joris van Eijnatten (Universiteit Utrecht); één van de initiatiefnemers van HCM. Hij lichtte de ontstaansgeschiedenis van het tijdschrift toe, dat van ‘a very serious hobby’ uitgroeide tot het huidige tijdschrift dat wordt gesteund door hoogleraren uit alle windstreken. De keuze om volledig in open access te publiceren was een heel bewuste, maar geen gemakkelijke. Zo bleek er bij uitgever AUP nog geen modelcontract beschikbaar te zijn voor deze publicatievorm.

Decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht Wiljan van den Akker ging nader in op de problematiek rond het publiceren in open access en de veranderende rol van universiteitsbibliotheken (repositories). Hij stipte de angst aan van veel onderzoekers om de controle over hun data en conclusies te verliezen. Daarentegen bestaan er veel argumenten vóór open access, met name het potentieel zeer grote publieke bereik. Maarten Prak (Universiteit Utrecht) signaleerde een verschil tussen de ‘harde wetenschappen’ en de geesteswetenschappen. Waar die eerste te maken hebben met de business modellen van invloedrijke internationale uitgevers, gaat er bij de geesteswetenschappen veel minder geld om en wordt er veel kleinschaliger gewerkt. Er zijn minder tijdschriften en er is veel minder sprake van een wereldwijde markt. Dit is een ideaal uitgangspunt voor open access omdat veel meer en sneller succes te behalen is. Van groot belang voor een nieuw tijdschrift in open access is om snel een goede reputatie te verwerven. Prak adviseerde HCM dan ook om meteen een aantal initiatieven op te zetten die wetenschappers zouden aanmoedigen om in het tijdschrift te publiceren.

Hierna volgden drie meer inhoudelijke beschouwingen over de missie van HCM. Via Skype kwam Joanna Burke (Birkbeck College, Londen) aan het woord over de drie kernconcepten die het tijdschrift problematiseert: geschiedenis, cultuur en moderniteit. Patrick Pasture (Katholieke Universiteit Leuven) ging dieper in op het begrip moderniteit in de westerse en niet-westerse wereld en concludeerde dat in essentie ‘the scope of HCM is actually endless’. Gastspreker Rosemary Wakeman (Fordham University, New York) sprak over ‘the messy details of history’ versus de grote denkramen – die beide in het tijdschrift op hun plek zijn. Zij verwachtte dat nieuwe manieren van onderzoeken zullen ontstaan in een nieuw globaal perspectief.

Met een druk op de knop werden de vier artikelen waaruit de eerste aflevering van HCM bestaat vervolgens tevoorschijn gehaald. Elke nieuwe aflevering zal een bepaald thema behandelen. De bedoeling is om twee themanummers per jaar te publiceren.

Met de lanceringsbijeenkomst heeft HCM een begin gemaakt met zijn doelstelling om een levendig internationaal debat over geschiedenis, moderniteit en cultuur te stimuleren. De interdisciplinaire benadering biedt vele kansen: zo zitten in de redactie onder meer een architectuurprofessor, een sociaal-wetenschapper en een muziekwetenschapper. Toch blijken historici op dit moment nog oververtegenwoordigd.

Minte Kamphuis en Marja de Keuning  (KNHG, Huygens ING)Alle artikelen van Minte Kamphuis & Marja de Keuning
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.