Historici.nl

Gepubliceerd op 08-01-2016

Lancering van het platform Geschiedenis & Actualiteit

Update 15 januari 2016: De aanmelding is inmiddels gesloten vanwege de toestroom van aanmeldingen en de beperkte capaciteit van de zaal

Het verleden steekt in het heden voortdurend de kop op: geschiedenis wordt in actuele debatten en kwesties als argument ingezet en onze instituties en acties zijn de uitkomst van historische processen of kennen op zijn minst historische parallellen. Toch wordt kennis van het verleden tot nu toe niet structureel ingezet bij de discussie over en oplossing van actuele (beleids)vraagstukken. Hoog tijd dus om geschiedenis en actualiteit met elkaar te verbinden!

Op het platform Geschiedenis & Actualiteit bieden historici op basis van wetenschappelijk onderzoek een kritische reflectie op actuele, maatschappelijke kwesties. Geschiedenis & Actualiteit is het initiatief van drie Nederlandse historici in samenwerking met onderzoeksinstituut Huygens ING en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, en maakt onderdeel uit van de website Historici.nl.

Het platform wordt op 27 januari 2016 gelanceerd tijdens een symposium dat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt georganiseerd. Historici, sociale wetenschappers en beleidsmakers gaan met elkaar in debat over het thema Legitimiteit van toezichthoudende en uitvoerende organen. Deze instituties, die met publieke middelen opereren, hebben de afgelopen jaren veel kritiek gekregen vanwege hun vermeende gebrek aan democratische verantwoording. Waarop berust hun legitimiteit? Wordt hier niet beleidsvorming onttrokken aan parlementaire controle? Historici, politicologen, en beleidsmakers gaan hierover met elkaar in discussie.

Met presentaties van onder meer Adriejan van Veen (historicus, Universiteit Leiden) en Christel Koop (politicoloog, King’s College, Londen) en een forumdebat over Geschiedenis & Actualiteit met Lex Heerma van Voss (historicus, directeur Huygens ING), Anita Boele (historicus, Universiteit Utrecht), Boudewijn Steur (strategisch adviseur, BZK) en Stefan Couperus (oprichter Geschiedenis & Actualiteit). Drs. Olav Welling, directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, verzorgt een inleiding. De gespreksleiding is in handen van Ardaan van Ravenzwaaij (BZK).

Datum: 27 januari 2016
Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Turfmarkt 147, Den Haag
Tijdstip: 14.00-17.00u, inloop vanaf 13.30u

De aanmelding is inmiddels gesloten vanwege de toestroom van aanmeldingen

Let op! Toegang tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken is alleen mogelijk met een geldig legitimatiebewijs! 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.