Historici.nl

Gepubliceerd op 29-08-2017

Lancering Wereldgeschiedenis van Nederland

Lex Heerma van Voss en Marjolein ’t Hart lanceerden vrijdag 25 augustus tijdens de Historicidagen het nieuwe project de Wereldgeschiedenis van Nederland.

Het is tijd voor een verantwoorde, maar goed leesbare injectie in het debat vanuit de geschiedwetenschap. Dat wordt de Wereldgeschiedenis van Nederland. Het boek geeft een verrassend internationale kijk op de geschiedenis van Nederland door voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen te laten zien hoe vertakt de Nederlandse geschiedenis is met elders en hoe goed Nederland vergeleken kan worden met andere landen.

Deze uitgave is geënt op de Histoire mondiale de la France, die begin dit jaar onder redactie van Patrick Boucheron verscheen, en in Frankrijk veel debat losmaakte. Het initiatief voor de Wereldgeschiedenis van Nederland is genomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

De redactie zal bestaan uit o.a. Lex Heerma van Voss, Marjolein ’t Hart, Karel Davids en Leo Lucassen. De redactie nodigt iedereen van harte uit om een bijdrage te leveren aan deze uitgave. Wie wil bijdragen aan de Wereldgeschiedenis van Nederland vindt op de projectpagina meer informatie. Met het daar bijgesloten opgaveformulier kunt u een voorstel doen voor 25 september. U stuurt het in naar wereld@huygens.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.