Historici.nl

Gepubliceerd op 08-07-2011

Lex Heerma van Voss naar Huygens ING

Prof. dr. Lex Heerma van Voss maakt per 1 oktober de overstap van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) naar het Huygens ING. Heerma van Voss zal aldaar de groep Politiek Institutionele Geschiedenis gaan leiden. Beide instituten behoren bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Lex Heerma van Voss (1955) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1991 cum laude op een proefschrift over de achturendag. Vanaf 1994 was hij senior research fellow, onderzoeksmanager en MT-lid op het IISG. Van 1999 tot 2004 was hij daarnaast adjunct-directeur van het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA). Op dit moment is hij buiten het IISG onder meer wetenschappelijk directeur van Stichting Instituut Gak, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.