Historici.nl

Gepubliceerd op 01-07-2013

Liefde en Devotie- een tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift

Hoe maak je een tentoonstelling van een boek, van één enkel object dus, gevuld met iets niet-visueels als een tekst? In Brugge heeft men een poging gewaagd met de expositie Liefde & Devotie, ingericht rond het Gruuthusemanuscript. Het evenement vindt, heel toepasselijk, plaats in het Gruuthusemuseum, het stadspaleis van Lodewijk van Gruuthuse, de 15e-eeuwse edelman die het handschrift in zijn bezit heeft gehad. De tentoonstelling is nog tot 23 juni te bezichtigen. Het Gruuthusehandschrift is een dik perkamenten manuscript, gevuld met Nederlandstalige teksten: gebeden, gedichten en liederen, de laatste inclusief notatie van de melodieën. Het handschrift is rond 1400 samengesteld in kringen van de Brugse elite: rijke ambachtslieden en handelaars met een liefde voor de literatuur.

Gruuthusemanuscript-Egidiuslied

Lees hier de recensie van de tentoonstelling.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.