Historici.nl

Gepubliceerd op 01-05-2017

Lore Goovaerts wint Johanna Naberprijs 2017

De jury van de Johanna Naberprijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis draagt met genoegen als winnende scriptie voor 2017 voor Het glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent, een oral history project, geschreven door Lore Goovaerts. De Johanna Naberprijs wordt uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Goovaerts wint hiermee een bedrag van 500 euro en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Juryrapport
Het onderwerp van deze scriptie, de levensverhalen van vrouwen die er in de tweede helft van de twintigste eeuw in slaagden om door te dringen tot de hoogste wetenschappelijke rangen aan de universiteit van Gent, is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer relevant. Maatschappelijk relevant, want tot op de dag van vandaag is een dergelijk succes voor veel te weinig vrouwen weggelegd en moet er nog steeds druk worden uitgeoefend op de Nederlandse en Belgische universiteitsbestuurders om vrouwen dezelfde carrièrekansen te bieden als mannen. Wetenschappelijk relevant, want naast het statistisch materiaal waarmee beleidsnota’s vaak worden ondersteund weten we eigenlijk maar heel weinig over hoe vrouwen zelf het wel en wee van hun loopbaan hebben beleefd.

Johanna Naberprijs
De jaarlijkse Johanna Naberprijs voor afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten is dit jaar voor de vijftiende maal uitgereikt tijdens de Eerste Gendergeschiedenisdag op 21 april. Het doel van de prijs is om onderzoek op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis te bevorderen. De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies. In 1935 was zij één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), waaruit Atria is voortgekomen.


(Foto: Atria)

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor de emancipatie van vrouwen, in al hun diversiteit en in hun maatschappelijke context. We beheren en delen het erfgoed van vrouwenbewegingen, onderzoeken de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven advies voor toekomstig beleid.
www.atria.nl

De Vereniging voor Gendergeschiedenis fungeert binnen het Nederlandse taalgebied als platform voor gendergeschiedenis en richt zicht tot academici, studenten, onderwijzend personeel en iedereen die zich interesseert voor gendergeschiedenis.
www.gendergeschiedenis.nl

|Aanmelding Johanna Naberprijs 2019 geopend
Door Redactie Historici.nl
Studente Maite Karssenberg wint Johanna Naberprijs 2016
Door Redactie Historici.nl
Prijs: Aanmelding Johanna Naberprijs 2016 geopend
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.