Historici.nl

Gepubliceerd op 19-09-2023

Louise O. Fresco fellowship voor de geschiedenis van voedsel en voeding – Allard Pierson

De collectie Geschiedenis van de Voeding van het Allard Pierson bevat ruim 20.000 kookboeken en andere publicaties over ingrediënten, eetculturen, voedingsleer, huishoudkunde, etiquette en restaurants, van de 16de eeuw tot nu. Daarnaast liggen in het depot tientallen receptenhandschriften en duizenden menukaarten. Het zwaartepunt van de collectie ligt op gedrukte Nederlandse werken, maar ook publicaties uit het buitenland zijn vertegenwoordigd. Een deel van de collectie is afkomstig van de omvangrijke verzamelingen van onder andere culinair schrijvers Johannes van Dam, Joop Witteveen en Wina Born. Dit erfgoed vertelt de geschiedenis van voedsel en voeding in de breedste zin van het woord en kan op diverse manieren gebruikt worden in verschillende soorten onderzoek.

Suggesties voor onderzoek:

 • verschuivende visies op het idee van gezonde voeding;
 • koloniale denkpatronen in Surinaamse en Indonesische kookboeken;
 • de opkomst van geïndustrialiseerde producten;
 • sociale verschillen in voedselpatronen;
 • de introductie van nieuwe voedingsmiddelen;
 • of andere onderwerpen op het gebied van voeding en voedsel.

Zoeken in de collectie
Alle gedrukte werken zijn te vinden in de online catalogus van de UvA. Zoeken kan op auteur of titel. Zie ook de bibliografie Bibliotheca Gastronomica van Joop Witteveen en Bart Cuperus met publicaties over de voeding en voedsel in Nederland en België (1474-1960), tevens online beschikbaarMenukaarten en archieven zijn (deels) beschreven via de Collectiebeschrijvingen. Handschriften van recepten zijn nog niet ontsloten. Voor een overzicht van de handschriften en onbeschreven archieven mail conservator Charlotte Kleijn.

Vergoeding en ondersteuning

 • Een vergoeding van €1.500 per maand, gedurende minimaal één en maximaal drie maanden. Voor fellows woonachtig in het buitenland worden bovendien de eenmalige reiskosten naar Nederland tot €1.000 vergoed
 • Ondersteuning van de betreffende conservator van het Allard Pierson
 • Mogelijke introductie bij de relevante vakgroepen van de UvA
 • Werkplek tijdens kantooruren van het Allard Pierson
 • Lenerspas van de UvA
 • Deelname aan wekelijkse medewerkers-lunch en evenementen

Voorwaarden

 • Aanwezigheid van ten minste drie dagen per week in het Allard Pierson
 • De fellowship zal worden uitgevoerd gedurende een aaneensluitende periode in 2024; de exacte periode zal in overleg worden vastgesteld
 • Korte introductie / presentatie van het geplande onderzoek voor de medewerkers van het Allard Pierson
 • Erkenning van het Allard Pierson in publicaties die voortkomen uit de fellowship en het verstrekken van een exemplaar van desbetreffende publicaties
 • Schrijven van een blogpost voor de website van het Allard Pierson
 • Mogelijke lezing voor stakeholders
 • De fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Aanvraag
Aanvragen voor de Allard Pierson fellowships kunnen via het digitale aanvraagformulier worden ingediend. Hieraan moeten de volgende de volgende documenten worden toegevoegd:

 • Onderzoeksvoorstel waarin specifiek wordt aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de collectie van het Allard Pierson, inclusief lijst met bronnen die zullen worden geraadpleegd (max. 800 woorden)
 • Curriculum vitae, inclusief lijst met relevante publicaties

Tevens dienen twee aanbevelingsbrieven direct naar fellowshipscoördinator Anna de Wilde (a.e.dewilde@uva.nl) te worden gestuurd.

Selectieprocedure
Deadline voor de aanmeldingen voor het fellowshipsprogramma van 2024 is 1 december 2023. Uiterlijk 15 januari 2024 ontvangen alle inzenders bericht. De selectiecommissie bestaat uit hoofd van de afdeling Kennis & Collecties Stijn van Rossem, de fellowshipscoördinator Anna de Wilde en de conservator verantwoordelijk voor de collectie die centraal staat in de aanvraag. Alleen aanvragen van voldoende inhoudelijke kwaliteit en relevantie zullen worden toegekend.

Vragen
Vragen over de procedure kunnen gesteld worden aan de coördinator van het fellowshipprogramma Anna de Wilde (a.e.dewilde@uva.nl). Inhoudelijke vragen kunnen worden gericht aan de verantwoordelijk conservator die genoemd wordt in de call for applications.

Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.