Historici.nl

Gepubliceerd op 10-06-2020

Pas toe & doe mee! ‘Applied history’ in theorie en praktijk

Een oproep aan het veld om mee te denken over methodes en technieken van toegepaste geschiedwetenschap

Door: Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff & Catrien Santing

In onze bijdrage van 2-3 mei 2020 in NRC Handelsblad schoven wij de beroepsgroep van de historici naar voren. Wij denken dat historici van alles in huis hebben om bij te dragen aan het ontleden van wicked problems zoals de Covid-19-crisis. Als geen andere begrijpt onze beroepsgroep de bron van onze beschaving, die ‘citizen’s resource’, de geschiedenis, en weet deze in te zetten bij het stellen van de juiste vragen. Maar hoe doe je dat dan precies? Deze oproep is bedoeld om onze beroepsgroep zelf uit te nodigen mee te denken over methodes en technieken van toegepaste geschiedwetenschap.

Over nut en noodzaak van meer toegepaste geschiedenis is al veel gesproken en geschreven. Harm Kaal en Jelle van Lottum richtten er in 2018 zelfs een heel tijdschrift voor op, het Journal of Applied History. De Covid-19 crisis zet die initiatieven in een nieuw, urgent licht. We kregen zoveel positieve en aanmoedigende reacties op ons artikel, dat we dan ook graag met iedereen die wil een aantal vervolgstappen willen zetten om dit momentum te benutten.

Ons manifest is het begin van een serie activiteiten en stappen die we de komende tijd zullen zetten. Daarbij staat voorop dat dit een open manifest is en een open proces. Iedereen die vindt dat hij of zij dit allang doet, is van harte uitgenodigd om inzichten te delen en mee te doen. Bij alle openheid staat voorop dat we willen werken aan:

  1. zichtbaarheid,
  2. bundeling van krachten en
  3. systematische doorontwikkeling van methodes en functionaliteiten van ‘applied history’.

Te beginnen in Nederland, binnen onze eigen beroepsverenigingen, maar daarna en daarnaast wellicht ook breder.

Activiteiten en plannen

  • Concreet organiseert het KNHG op 16 juni a.s. een digitale lunch, waarin we dit en meer ideeën zullen bespreken. Wij zullen tijdens die lunch kort alle vier een statement geven en daarna graag met ieder die wil in debat gaan over met name punt 3: het ‘hoe’ van applied history.
  • Daarnaast willen we ook dit platform van Historici.nl aangrijpen om iedereen uit te nodigen te reageren op ons manifest, of een bijdrage te leveren aan het doordenken van die methodes en functionaliteiten. In het bijzonder dagen we iedereen uit om zijn of haar ‘best practices’ te delen. Hoe doe jíj al lang aan toegepaste geschiedwetenschap, en welke inzichten, lessen, praktijken kun jij je collega’s aanraden?
  • Mocht je al teksten hebben gepubliceerd, of teksten weten die exact dit onderwerp aanstippen, geef ze door, dan stellen we op deze site ook een dossier samen van artikelen die concreet over methoden en technieken van applied history gaan.
  • Voor het volgende jaar zullen we dan op de Historicidagen in Rotterdam een groter panel beleggen, waar we dieper op de vele aspecten van applied history zullen ingaan. Dat doen we met het KNHG, en in samenwerking met een aantal onderzoeksscholen waarmee we op dit moment in gesprek zijn.

Voor nu

  • Mensen die willen reageren kunnen zich melden via historici@huygens.knaw.nl. In overleg met ons als redactieraad zullen de stukken vervolgens worden gepubliceerd. Daarnaast zullen we ook gericht nieuwe bijdragen uitvragen, zodat er hopelijk een levendige discussie ontstaat, als opmaat naar het congres volgend jaar.
  • We maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid die het KNHG en Historici.nl ons bieden en steunen de uitnodiging van het KNHG aan al zijn leden om deel te nemen aan de toegepaste geschiedenislunch op 16 juni aanstaande!


Alle artikelen van Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff & Catrien Santing
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.