Historici.nl

Gepubliceerd op 10-07-2013

Marjolein ‘t Hart benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

Op 10 juli is Marjolein ’t Hart benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit, met als leeropdracht ‘Geschiedenis van staatsvorming in mondiaal perspectief’. Deze leerstoel is ingesteld door de Stichting Unger van Brero. De leerstoel betreft een continuering van een eerdere leerstoel die door Prof. Dr. Wantje Fritschy werd bezet en die toen vooral een fiscaal-historische invulling had. De huidige leerstoel kent nog steeds het element van overheidsfinanciën maar omvat ook processen van centralisatie, professionalisering en bureaucratisering, inclusief protesten en verzet vanuit de bevolking, en legt ook nadruk op een internationaal comparatieve benadering.

Per 1 september zal zij, naast haar functie als Hoofd Afdeling Politiek-Institutionele Geschiedenis van het Huygens ING, een dag in de week colleges verzorgen aan bachelorstudenten in een module over ‘Empires’ en aan (research-)masterstudenten over ‘Debates in Global History’. Zij denkt in het kader van deze leerstoel vooral haar kennis op het gebied van de geschiedenis van Nederlandse staatsvorming in te kunnen zetten bij comparatieve analyses op mondiaal niveau.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.