Historici.nl

Gepubliceerd op 26-03-2024

Medewerker collectievorming – IISG Amsterdam

De afdeling Data en Collecties van het IISG heeft tot doel het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van informatie van diverse sociale en politieke groepen en organisaties, en de mensen die daarin actief zijn. Dat doen we door het in het beheer nemen van materiaal als deel van de collectie, maar ook door het adviseren en delen van onze kennis. We zoeken een professional die daaraan wil bijdragen op het gebied van de Nederlandse en economische collecties en data. Is dat iets voor jou, dan nodigen we je van harte uit op deze vacature te reageren.

Wat ga je doen?

Je ontwikkelt een collectievormingsbeleid voor jouw gebied en draagt bij aan het algemene beleid. Je bent je daarbij bewust van de verzameltradities van het IISG, maar begrijpt ook waar vernieuwing nodig en mogelijk is. In het besef dat het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit ten opzichte van de collecties van het instituut van groot belang is, draag je bij aan de ontwikkeling van meer participatieve werkwijzen. Een deel van het werk is ook het adviseren over duurzame toegang buiten het instituut. Je bent sensitief en respectvol in de omgang met mensen en organisaties met verschillende achtergronden. Samenwerking en overleg zijn voor jou vanzelfsprekend. Je ziet een uitdaging in het opbouwen en onderhouden van goede relaties.

Daarnaast ga je:

 • Actief op zoek naar relevante collecties en data en onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden. Je reageert op aanbiedingen die het IISG ontvangt en bent betrokken bij het selecteren van eerdere acquisities;
 • Ontwikkel en onderhoud je een netwerk van contacten met mensen en organisaties, met correspondenten en vertegenwoordigers. Je ontvangt collecties, maakt afspraken, legt informatie over de collecties vast en werkt samen met de andere teams van Data en Collecties;
 • Heb je contact met onderzoekers, gebruikers en maatschappelijke partners om collectievorming te koppelen aan onderzoeksprogramma’s, gebruikerswensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook binnen de afdeling Collectievorming en de grotere afdeling Data en Collecties werk je actief mee en neem je deel aan de voorkomende activiteiten;
 • Draag je bij aan de bekendheid en impact van ons werk en de IISG collecties door het geven van presentaties, het publiceren van informatie en het delen van je kennis met derden.

Waar kom je te werken?

Je komt te werken binnen de afdeling Collectievorming die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van het acquisitiebeleid en de collectievorming. De afdeling bestaat uit zeven gemotiveerde medewerkers en specialisten op regio en onderwerp. Je werkt deels zelfstandig en deels in een team en je rapporteert aan het hoofd van de afdeling. Je werkt vooral nauw samen met een collega die zich ook met Nederland en economische collecties en data bezighoudt. In overleg bepalen jullie de beste en meest effectieve taakverdeling.

De afdeling maakt deel uit van de grotere afdeling Data en Collecties, waar ook Collectieverwerking, Data en Verrijking, en Publieksdiensten deel van uitmaken. Binnen deze afdeling gaat in toenemende mate samengewerkt worden in afdeling overstijgende teams om de werkprocessen beter op elkaar te laten aansluiten. Het is belangrijk dat je samenwerkt en afstemt met deze, nog te ontwikkelen, teams.

De collectie

De zorg voor duurzame toegankelijkheid van informatie kan leiden tot opname in de IISG-collectie, maar ook dat informatie elders duurzaam bewaard wordt en toegankelijk is. We werken met analoge en digitale bronnen, op wereldwijde schaal en over een lange tijdsspanne. Aandachtsgebieden zijn arbeid, arbeidsverhoudingen, economische factoren, sociale ongelijkheid en sociale bewegingen. We werken samen met degenen die het materiaal produceren, zoals onderzoekers, politieke groeperingen, vakbonden, werkgeversorganisaties, NGO’s, activisten en online netwerken en gemeenschappen.

De Nederlandse collecties zijn omvangrijk en breed en bestrijken het ’traditionele’ socialisme, de arbeidersbeweging en aanverwante organisaties in de 19e en 20e eeuw, een breed scala aan sociale bewegingen, waaronder milieubeweging, mensenrechten en huisvestingsvraagstukken vanaf 1960. Al een aantal jaren richten we ons meer op arbeidsrelaties en een beperkter aantal thema’s, passen we onze werkwijze aan aan digital born materiaal en proberen we dichter bij het heden te documenteren op meer collaboratieve manieren. De contemporaine bronnen die in ons profiel passen worden vaak geproduceerd door efemere, webgebaseerde groepen en netwerken, niet door gevestigde organisaties met een kantoor en een secretariaat. De opgave is deze informatie te identificeren en bij te dragen aan de duurzame bewaring en toegankelijkheid.

Het materiaal over economische geschiedenis wordt opgenomen onder de vlag van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA). De belangrijkste bestaande deelgebieden worden beschreven op de website van het NEHA. Ook hier moeten we om recente en hedendaagse ontwikkelingen te documenteren, strategieën ontwikkelen die zich meer richten op digitale bronnen en op thema’s als globalisering en de ‘platformeconomie’. Wat zijn relevante materialen en gegevens die deze thema’s documenteren, en die niet elders worden bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoek en andere vormen van gebruik?

Wat vragen we?

 • Je hebt een achtergrond in (economische/sociale) geschiedenis of een ander relevant vakgebied gerelateerd aan de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen;
 • Je hebt een brede inhoudelijke belangstelling voor de collectiegebieden van het IISG en kennis van recente en actuele sociale, economische en politieke vraagstukken en ontwikkelingen;
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
 • Je hebt ervaring in het verzamelen van en/of werken met collecties;
 • Kennis van de erfgoedwereld en archivistische processen is van belang om deze in je werk te laten meewegen en eventueel te delen met je contacten;
 • Je bent niet bang om keuzes te maken en beslissingen te nemen, en accepteert dat deze soms kunnen leiden tot het teleurstellen van anderen. Je kunt goed omgaan met pieken in de werkdruk;
 • Je hebt uitgebreide digitale vaardigheden, je bent bekend met veelgebruikte software en online tools en media, en hebt inzicht in digitale dataformaten. Dat is nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken en organisaties goed te kunnen adviseren in overleg met collega’s.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kun je een mail sturen naar Marien van der Heijden (hoofd afdeling collectievorming) mvh@iisg.nl of bellen met Eric de Ruijter (directeur Data & Collecties) op nummer 020-6685866.

Over het IISG
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG – KNAW) is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het IISG is wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het terrein van de sociale geschiedenis. Het instituut onderzoekt hoe de werk- en arbeidsverhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Hiertoe verzamelt het instituut archieven en data op mondiale schaal. De verbinding tussen onderzoek en collecties draagt sterk bij aan de onderscheidende meerwaarde van het instituut.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €3.226, en maximaal 5.929 bruto per maand bij een full time dienstverband (schaal 10 of 11 cao Nederlandse Universiteiten/KNAW).  Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat wordt schaal 10 of schaal 11 geboden, met de mogelijkheid tot doogroei naar schaal 11 indien de kandidaat in schaal 10 geplaatst wordt op basis van het bijbehorende UFO profiel. Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.

De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.

Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.

Het aanvragen van een VOG kan onderdeel uitmaken van de indiensttredingsprocedure.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

Medewerker digitalisering – IISG
Door Redactie Historici.nl
Collectieverwerker KMAN archief – IISG Amsterdam
Door Redactie Historici.nl
IISG-KNAW – Amsterdam – Medewerker Digitaliseringsprojecten
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.