Historici.nl

Gepubliceerd op 04-09-2017

Medewerker Publiciteit en Voorlichting NIOD

De medewerker Publiciteit en Voorlichting ontwikkelt in samenspraak met de NIOD-directie en het Kernteam Kenniscentrum van het NIOD een coherent beleid op het terrein van publiciteit en voorlichting en is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering hiervan. Dit beleid sluit aan bij de missie en de visie van het NIOD.

De medewerker Publiciteit en Voorlichting maakt gebruik van de kennis en expertise van de NIOD-collega’s bij de afdelingen Onderzoek en Collecties en Diensten en de verschillende kernteams binnen het NIOD, kijkt naar de behoeftes in het wetenschappelijk en maatschappelijk veld en stemt deze met elkaar af.

Lees hier de volledige vacature. Reageren vóór 22 september.

 

Vacature Teamleider Communicatie & Voorlichting
Door Redactie Historici.nl
Vacature Medewerker Communicatie & Voorlichting
Door Redactie Historici.nl
Vacature – Programmamanager Informatiebeheer NIOD
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.