Historici.nl

Gepubliceerd op 02-06-2015

Meng je in het debat over het geschiedenisonderwijs in Nederland

Naar aanleiding van het eerste ‘geschiedenisexamen nieuwe stijl’ dat eind mei 2015 aan de middelbare scholen werd afgenomen, is er een hernieuwd debat ontstaan over het geschiedenisonderwijs in Nederland. Hier wordt ruimte geboden voor dit debat.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.