Historici.nl

Gepubliceerd op 02-06-2015

Meng je in het debat over het geschiedenisonderwijs in Nederland

Naar aanleiding van het eerste ‘geschiedenisexamen nieuwe stijl’ dat eind mei 2015 aan de middelbare scholen werd afgenomen, is er een hernieuwd debat ontstaan over het geschiedenisonderwijs in Nederland. Hier wordt ruimte geboden voor dit debat.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.