Historici.nl

Gepubliceerd op 09-09-2021

Museum Beelden aan Zee: Collectiemedewerker

Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst. Het is een particulier instituut dat zijn passie voor deze kunstdiscipline wil delen met een zo breed mogelijk publiek door middel van een aantrekkelijk en kwalitatief collectie- en presentatiebeleid en daarin wordt gesteund door fondsen, bedrijfsleven en andere subsidiënten. In een speciaal voor dit doel ontworpen gebouw, wonderschoon gelegen aan de Noordzee, gaan kunstgenot, éducation permanente en publieksvriendelijkheid samen in een missie die wordt uitgedragen door een omvangrijke groep van goed opgeleide vrijwilligers die onder leiding staat van een kleine professionele staf. In relatie tot dit streven organiseert het museum tal van andere culturele activiteiten waarmee het zich in het internationale klimaat van Den Haag een bijzondere plaats heeft verworven.

Collectiemedewerker

24 tot 32 uur per week, vanaf 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2023

Gezocht wordt een jonge kunsthistoricus die ervaring wil opdoen met het op wetenschappelijk niveau beschrijven van een collectie moderne beeldhouwkunst waarbij de specifieke technische aspecten van dit medium en de particuliere herkomst inzichtelijk gemaakt dienen te worden.

Een beeld komt voort uit de samenwerking van de kunstenaar met tal van specialisten: steenhouwers, armatuurvlechters, gipsgieters, bronsgieters, metaalbewerkers, architecten, planologen, aannemers, softwareontwikkelaars, enzovoort. Een beeld kan een voorstudie zijn voor een monument of verschijnt als gietsel nummer zoveel in een editie op de markt, tijdens of na het overlijden van de kunstenaar hetgeen bijzondere implicaties kan hebben. Sporen van deze samenwerkingsverbanden laten zich aflezen aan het object en vormen uiterst waardevolle informatie voor de database van een sculptuurcollectie.

Aangezien de stichters van Beelden aan Zee hun aankopen direct bij de kunstenaar op het atelier deden en niet via de handel of tussenpersoon, beschikt het museum over een uniek archief dat deze persoonlijke contacten documenteert. Naast de verwerking van relevante literatuur zullen ook deze archivalia in gescande vorm gekoppeld gaan worden aan de beschrijving van de kunstwerken. Naast de invoer van de collectie zal de projectmedewerker ook worden belast met de opleiding en begeleiding van de vrijwilligers in het projectteam. Dat vraagt dus om bepaalde sociale en communicatieve kwaliteiten, naast die andere, voor de hand liggende, als wetenschappelijk niveau, taalvaardigheid en vlotte beheersing van het Engels, ervaring met digitale ontsluiting van kunstwerken, besluit- en slagvaardigheid, autonoom kunnen werken, deadline-gevoeligheid, enzovoort.

De begeleiding van het project is in handen van conservator Dick van Broekhuizen die ook het collectiebeheer in zijn portefeuille heeft.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.