Historici.nl

Gepubliceerd op 07-10-2019

Museum Buurtspoorweg Directeur

Museum Buurtspoorweg spant zich in voor het in stand houden en mogelijk uitbreiden van het museaal plattelands lokaalspoorwegbedrijf Haaksbergen-Boekelo en haar collectie, op basis van onderzoek naar de geschiedenis van en de betekenis voor de regio, teneinde bezoekers op toegankelijke wijze het lokaalspoorbedrijf uit vervlogen tijden te laten (her)beleven’.

Jaarlijks ontvangt het museum zo’n 35.000 reizigers tijdens 60 reguliere rijdagen en bij circa evenzovele besloten ritten. Naast vijf vaste krachten (3,9 fte) die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen, zijn ruim 100 vrijwilligers actief betrokken bij de zeer veelzijdige activiteiten binnen het museum. Het erkend geregistreerd museum beheert een grote collectie mobiel en industrieel erfgoed, zoals een lokaalspoorweg van 7 kilometer lengte met gebouwen en installaties en zo’n 80 historische spoorwegvoertuigen. De organisatie, opgericht in 1967, behoort tot de belangrijkste musea van Overijssel. Het heeft de eerste vijftig jaar zonder exploitatiesubsidie gedraaid, maar wordt sinds kort meerjarig financieel ondersteund door de gemeenten Enschede en Haaksbergen. De Stichting telt bovendien een kleine 300 donateurs en geniet enige sponsoring door bedrijven uit de regio.

Bezoekersaantallen en omzet zullen jaarlijks substantieel moeten toenemen. Voor de komende beleidsperiode streven we naar het doorontwikkelen van beide museumlocaties, opdat onze bezoeker ook op ‘niet-rijdagen’ een aantrekkelijke presentatie en informatief verhaal kan worden geboden. Invoering van de Museumkaart komt daarmee binnen bereik evenals deelname als ‘Ankerpunt’ aan het Euregionetwerk Industriecultuur i.o. (ERIH). Het versterken van het karakter als ‘museaal belevingspark’ staat daarbij steeds voorop.

Uitbreiding van openingsdagen en activiteiten zal gepaard gaan met een navenant grotere rol van de vrijwilliger, waarbij de betaalde krachten primair zullen moeten gaan zorgen voor hun coördinatie, aansturing, begeleiding en coaching en daarmee voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Verder zullen de komende jaren meerdere grotere projecten moeten worden gerealiseerd met betrekking tot blijvende bedrijfsvaardigheid en inzetbaarheid van stoomlocomotieven, overig rollend materieel en spoorbaan, alsook ten aanzien van het grootschalig aanpassen van onze gebouwen en installaties aan de huidige eisen van gebruik en duurzaamheid.

Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar een

Directeur

40 uur per week (fulltime)

De directeur geeft leiding aan de organisatie, is leidinggevend aan de betaalde en vrijwillige medewerkers, is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en haar resultaten en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. Er is sprake van intern toezicht in de vorm van een Raad van Toezicht met bovendien een Commissie van Advies aangaande de spoorwegveiligheid. Daarnaast zijn externe toezichthouders actief op gebieden als spoorwegveiligheid, stoomwezen, milieu, arbo en museumregistratie. In 2020 wordt de organisatie ingericht conform de Governance Code Cultuur. De werklocatie is Haaksbergen.

Inhoud van de functie

 • Voeren van directie over de stichting, haar beleid en het beheer van haar eigendommen
 • Leiding geven aan de operationele organisatie
 • De organisatie extern op alle niveaus vertegenwoordigen
 • Zorgen voor meerjarige, gezonde exploitatie en duurzame algehele bedrijfsvoering samen met een team van betaalde en vrijwillige krachten
 • Uitbouwen van de marktpositie door middel van marketing en communicatie en de ontwikkeling van nieuwe concepten, publieksactiviteiten, samenwerkingen et cetera
 • Ontwikkelen en verwerven van additionele middelen, fondsen, sponsoren en subsidies
 • Leiding geven aan ontwikkeling en uitvoering van meerjaren strategie en -beleid en aan verdere verdieping van het museale profiel, -identiteit en positionering

Wij zoeken een kandidaat die

 • sterke affiniteit heeft met de missie, activiteiten en cultuur van Museum Buurtspoorweg
 • oog heeft voor strategische, politieke en maatschappelijke verhoudingen en belangen
 • aantoonbaar vaardig is tot opbouwen netwerk met overheden, bedrijven en fondsen
 • goede kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën, marketing en hospitality
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking, consensus en vertrouwen op alle niveaus, van politiek bestuurders tot vrijwilligers
 • visie kan vertalen in resultaatgerichtheid, medewerkers coacht en inspireert en de ambities en kwaliteiten van de medewerkers en vrijwilligers optimaal positioneert
 • een kritisch alerte houding heeft ten aanzien van kwaliteitszorg en veiligheid
 • goede Nederlandse taalvaardigheid heeft, kennis van Duits strekt tot aanbeveling
 • zo mogelijk meerjarige ervaring heeft in het operationeel leiden van een vrijwilligersorganisatie
 • flexibel beschikbaar is en liefst woonachtig is in de regio

Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende functie in een gevestigde en gerespecteerde organisatie welke aan het begin staat van verdere groei- en professionalisering. Een organisatie met veel ambitie en potentieel, met grote betrokkenheid van betaalde en vrijwillige medewerkers en waar professionaliteit en vrijetijdsbesteding elkaar zinvol ontmoeten. Bij aanvang bieden we u een jaarcontract in loondienst aan. Het salaris is passend bij de sector en de functie. Na twee jaar tijdelijk dienstverband volgt bij goed functioneren omzetting in een vast dienstverband.

Procedure
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan ontvangen wij graag per email uw cv en motivatiebrief uiterlijk 20 oktober 2019 op  bestuur@museumbuurtspoorweg.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 1 november en bij een tweede ronde in week 45 of 46. De selectiecommissie bestaat in de eerste ronde uit het stichtingsbestuur.

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie over de functie of procedure contact op met de heer Michel Dispa, voorzitter van het bestuur van de Stichting Museum Buurtspoorweg: 06-1035-3432 of dispa62@gmail.com.

Solliciteer!

Fries Scheepvaart Museum: Directeur
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Zandvoorts Museum
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Luther Museum
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.