Historici.nl

Gepubliceerd op 17-12-2020

Museum Catharijneconvent Junior Conservator Middeleeuwen

Museum Catharijneconvent bevindt zich in het hart van Utrecht, in een middeleeuws klooster. Het is het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. Het museum beheert een unieke collectie van internationaal belang en omvat meer dan 70.000 kunst- en cultuurhistorische objecten. Er zijn ruim 50 fte aan betaald personeel en vele vrijwilligers. Het museum heeft de komende jaren grote ambities waaronder de herinrichting van de vaste opstelling en de uitvoering van de nieuwe collectievisie. Beide weerspiegelen de dynamiek van onze samenleving en de veranderende rol van het religieuze erfgoed daarin.

De conservatoren en de bibliothecaris vormen samen de afdeling Onderzoek en Bibliotheek. Museum Catharijneconvent zoekt ter versterking van de inhoudelijke staf per 1 maart 2021 een

Junior Conservator Middeleeuwen

32 uur per week

Het betreft een tijdelijke aanstelling.

De belangrijkste taken zijn:

  • het mede ontwikkelen van inhoud voor tentoonstellingsprojecten en de nieuwe vaste opstelling, in samenwerking met de conservatoren en de projectgroepen;
  • samen met de conservatoren inhoudelijk verantwoordelijkheid dragen voor de collectie, met als speciaal aandachtsgebied de collectie middeleeuwen;
  • ondersteunen van de conservatoren bij het behandelen van informatievragen van het publiek en de coördinatie van het aanwinstenoverleg;
  • onderzoeksvoorstellen en onderzoek doen naar onderdelen van de collectie middeleeuwen, binnen het vastgestelde thematische collectiebeleid.

Wij zoeken een gepassioneerde en communicatieve kunst- of cultuurhistoricus die een universitaire masteropleiding heeft afgerond en die;

  • affiniteit heeft met het type objecten in het museum en de manier waarop het museum de esthetische, culturele en historische waarden van die objecten onder de aandacht van het publiek brengt;
  • oog heeft voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en die kan vertalen naar tentoonstellingen en onderzoek en zo mede bijdraagt aan de koers en positionering van het museum;
  • bij voorkeur enige museale ervaring heeft, maar in ieder geval objectgericht is en affiniteit heeft met het vertellen van verhalen met objecten;
  • dwarsverbanden ziet tussen de verschillende typen collecties;
  • goed samenwerkt, zelfstandig en probleemoplossend werkt;
  • uitstekende taal- en presentatievaardigheden heeft en ideeën goed over het voetlicht kan brengen.

De junior conservator rapporteert aan het hoofd van de afdeling.

Museum Catharijneconvent maakt zich sterk voor de Code Diversiteit & Inclusie en voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Aansluiting bij het gevraagde profiel is natuurlijk een pre, maar deze junior functie wordt ook gezien als een groeimogelijkheid. Motivatie, de aanleg om door te kunnen groeien en het goed en prettig kunnen samenwerken in een team zijn voor deze functie doorslaggevend.

Wij bieden:
Museum Catharijneconvent kent arbeidsvoorwaarden conform de cao Verzelfstandigde Rijksmusea. De functie is een tijdelijk dienstverband en is ingeschaald in schaal 10. Het gaat in eerste instantie om een contract voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal drie jaar.

Interesse en vragen?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Frank van der Velden, hoofd afdeling Onderzoek en Bibliotheek, via 030-231 38 35. Mail uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 10 januari 2021 naar info@catharijneconvent.nl, ter attentie van Frank van der Velden, hoofd afdeling Onderzoek en Bibliotheek, onder vermelding van ‘vacature junior conservator’. De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 januari 2021. De tweede ronde is op 21 januari 2021.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.