Historici.nl

Gepubliceerd op 15-07-2021

Muzee Scheveningen: Medewerker Collectiebeheer

Muzee is de plek waar vóór, dóór en mét Scheveningen het Schevenings erfgoed bewaard en doorgegeven wordt en waar het leven aan en met de zee in heden, verleden en toekomst getoond en besproken wordt. Zowel verleden (erfgoed), heden (kunst) als toekomst (maatschappelijke relevantie) zijn belangrijk. De Scheveningse roots zijn vertrekpunt voor interactie met de wereld om ons heen

Muzee ligt in het hart van het dorp, vlakbij zee, precies daar waar de museale collectie is ontstaan. De mensen in Scheveningen dragen Muzee een warm hart toe en met hen willen we samen onze collectie onder de loep nemen: vóór, dóór en met Scheveningen. Dat gaan we doen vanuit een nieuw project ‘Collectie Lab’ waarbij we onze collectie herwaarderen en overzichtelijker en toegankelijker presenteren. Ook digitaal.

De medewerker collectiebeheer is medeverantwoordelijk voor dit project en maakt actief deel uit van ons enthousiaste team.

Medewerker Collectiebeheer

36 uur per week

Lijkt je dit wat? En herken je jezelf in onderstaande kenmerken?
Solliciteer dan snel op deze vacature!

  • je bent een ‘hands-on’ type dat in de weer wil zijn met objecten uit de collectie.
    Eigenschappen: creatief, ideeënrijk, nieuwsgierig, tactvol, nauwkeurig, teamspeler.
  • je hebt ervaring met collectieregistratie, bij voorkeur met Axiell Collections, en helpt mee beeldmateriaal te verwerken en de koppeling met de collectie online te realiseren.
  • je vindt het leuk om je in de collectie te storten, mee te denken over het Collectie Lab en de uitwerking van het herwaarderingstraject.
  • je vindt het leuk om contact te leggen met diverse groeperingen en weet die te enthousiasmeren.
  • je weet verhalen te ontsluiten en kennis op te halen en te borgen.
  • je hebt een eigen kijk op erfgoed, zo mogelijk ook vanuit diverse oogpunten.
  • je durft vragen te stellen en gaat actief op zoek naar antwoorden.
  • je denkt mee over de beste presentatievormen.

We bieden je vanaf 1 september een aanstelling voor 1 jaar voor 36 uur per week (cao Gemeenten, schaal 7) met een proefperiode van 2 maanden.

Heb je zin in deze uitdaging? Stuur dan uiterlijk 1 augustus een reactie naar sollicitaties@muzee.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 augustus en de tweede ronde gesprekken op vrijdag 20 augustus.

Muzee is een participatief museum, een museum voor iedereen. Wij nodigen iedereen van harte uit te reageren, ongeacht culturele en/of sociale achtergrond of beperking. Voor inhoudelijke vragen kan je vanaf 19/7 contact opnemen met onze conservator Justa van den Bulk: j.vandenbulk@muzee.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.