Historici.nl

Gepubliceerd op 20-04-2022

Nationaal Comité 4 en 5 mei: Educatiemedewerker Programmalijn Onderwijs

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als taak richting, inhoud en vorm te geven aan herdenken en vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast adviseren en ondersteunen we andere herdenkingen in het land en ontwikkelen we voorlichtingsprogramma’s en publiekscampagnes. Ook realiseren we educatieve projecten en stellen we kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over oorlogsmonumenten en herdenkingen in het land. Daarbij werken we samen met tal van lokale, provinciale en nationale partijen.

Tevens voeren we toegepast onderzoek uit op het gebied van herdenken, vieren en herinneren. Hiermee heeft het comité zich in steeds sterkere mate ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

De leden van het Nationaal Comité worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het comité wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 30 medewerkers aangestuurd door de directeur.

Eén van de kerntaken van het comité is het (doen) ontwikkelen en voeren van educatie, publiekscampagnes en een voorlichtingsbeleid/programma dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering te vergroten.

Het comité richt haar educatie taken op Primair Onderwijs en Voortgezet onderwijs en heeft verschillende projecten ontwikkeld voor jongeren en docenten. Voor jongeren van groep 7 en 8 onder andere; ‘4 en 5 mei Denkboek’, de documentaireserie ‘Jong in Oorlog’ en Adopteer een monument. En voor het voortgezet onderwijs het lespakket 4Free vanuit burgerschap.

Het comité is op zoek naar een nieuwe collega die met ons de educatieve projecten verder doorontwikkeld en bijdraagt aan de ontwikkeling van beleid waarmee we vanuit de hedendaagse belevingswereld van jongeren verbinding leggen met de thema’s (on)vrijheid, kiezen, herdenken en vieren.

Voor de afdeling Onderzoek & Educatie zoeken wij per direct een

Educatiemedewerker Programmalijn Onderwijs

32 tot 36 uur per week

Binnen het team van onderzoek & educatie ben je in de rol van educatief medewerker verantwoordelijk voor de coördinatie en het continueren van de lopende onderwijsprojecten. Je werkt samen met partners aan het door ontwikkelen van de verschillende producten en gebruikt je skills als verbinder en netwerker om het om samenwerkingsverbanden in de onderwijssectoren PO, VO en mbo verder op te bouwen. Je betrekt op een effectieve wijze andere educatieve partijen in de sector (zoals bijvoorbeeld oorlogs- en verzetsmusea) bij het werk.

Je bent een bevlogen sparringpartner voor collega’s en gebruikt je inzichten op het gebied van de beleidsmatige ontwikkelingen in het onderwijs en de overheid en kan deze vertalen naar strategieën hoe we kinderen optimaal kunnen bereiken en activeren. Je combineert kennis van geschiedenis en burgerschap en weet dit praktisch en beleidsmatig te verbinden aan de activiteiten van het comité. Op basis hiervan draag je bij aan de ambitie van het comité om de koppeling tussen verschillende onderwijsproducten te verbeteren en vanuit hier een programma lijn jongeren(participatie) te ontwikkelen.

Je zoekt synergie met de collega’s van onderzoek, herdenken en vieren en publieksvoorlichting en verkent met hen samen hoe je kennis kan ontsluiten op educatie en jongerenparticipatie ten behoeven van brede doelstellingen van het comité. Het werken vanuit co-creatie zit in je DNA en je gaat graag de uitdaging aan hoe we nieuwe onderwijsproducten en media vormen kunnen inzetten en hoe we nieuwe partners kunnen verbinden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je coördineert, monitort en evalueert projecten en brengt samenhang in alle op het onderwijs gerichte producten en activiteiten van het comité;
 • Je draagt zorgt voor de continuering en doorontwikkeling van ‘Het Denkboek’, ‘Denkboek.nl’, ‘4Free‘ en ‘Adopteer een monument’. Je neemt de lead in deze ontwikkeling, maar stelt ook derden in staat producten voor het onderwijs in opdracht te ontwikkelen;
 • Op basis van je visie op educatie over herdenken, vieren, herinneren en jongerenparticipatie ontwikkel en actualiseer je de educatiestrategie, de producten en coördineer je de realisatie en uitvoering daarvan;
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor toezien op de begroting en legt hierover intern en extern (fondsen) verantwoording af;
 • Je vertaalt relevante ontwikkelingen binnen de sector (onderwijs, overheid en herinneringsveld) naar adviezen, beleid en de praktijk van het comité;
 • Je bent het een aanspreekpunt in en voor het educatieve veld, onderhoudt een goed en relevant netwerk, adviseert en werkt samen met collega’s in het veld;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en de verdere professionalisering van de organisatie en de verdere uitbouw van programmalijnen op het gebied van onderwijs en jongeren.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • Je bent betrokken bij de missie en het werk van het Nationaal Comité en hebt affiniteit met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de ontwikkeling en toepassing van innovatieve onderwijsproducten;
 • Je hebt ruime kennis en ervaring (praktisch en beleidsmatig) met geschiedenis en burgerschap;
 • Je beschikt over didactische vaardigheden. Ervaring met het onderwijs is een pre.
 • Je beschikt over een actief en actueel netwerk binnen het onderwijs en/of relevante overheden;
 • Je bent goed in staat om zelfstandig, verbindend en onafhankelijk te opereren binnen en buiten het Nationaal Comité;
 • Je hebt een enthousiaste, ambitieuze en doortastende persoonlijkheid en weet zaken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Wij bieden

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, conform schaal 9 maximaal € 4.358, – per maand (op basis van 36 uur) en maximaal € 61.167 bruto per jaar (op basis van fulltime en inclusief 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering). Een doorgroei naar schaal 10 behoort op termijn tot de mogelijkheden: maximaal € 67.792 bruto per jaar;
 • De Cao Sociaal Werk is van toepassing;
 • Deelname aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonsgebonden loopbaanbudget en een eindejaarsuitkering van 8.3%.

Het Nationaal Comité hecht veel waarde aan een goede werk/privé balans. Flexibele werktijden, een thuiswerkregeling, een Individueel Keuze Budget en een vitaliteitsregeling zijn onderdeel van het pakket.

Werken bij het Nationaal Comité vereist een scherp bewustzijn van het bijzondere karakter, de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zichtbaarheid en de daarmee samenhangende werkwijze van het comité. Het comité investeert in de medewerkers door het bieden van betekenisvol werk, waardering en persoonlijke ontwikkeling.

Informatie en solliciteren
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Belangstellenden die hieraan een bijdrage kunnen leveren en een divers netwerk met zich meebrengen, nodigen wij van harte uit te reageren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cristan van Emden, Hoofd Onderzoek & Educatie (cristan.vanemden@4en5mei.nl), telefoon 020 – 718 35 00.

Graag ontvangen wij je reactie vóór 9 mei a.s. via het sollicitatieformulier inclusief je motivatiebrief en cv (beide als pdf-document). Klik op de onderstaande link om hiermee te starten.

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.