Historici.nl

Gepubliceerd op 12-08-2021

Nationaal Gevangenismuseum: Collectiebeheerder

Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen is een succesvol museum met onder normale omstandigheden circa 120.000 bezoekers per jaar. Het is gevestigd in een van de drie dwanggestichten, die de Maatschappij van Weldadigheid voor bedelaars en landlopers in Veenhuizen heeft gebouwd. In 2020 ontving het Gevangenismuseum het prestigieuze European Heritage Label.

De ambities van het museum zijn de komende jaren groot. Het museum wordt verbouwd en daarbij verhuizen de depots (grotendeels al in gang gezet) en wordt de vaste presentatie geheel vernieuwd, waarbij de geschiedenis van Veenhuizen in een eigen vleugel wordt ondergebracht. Als onderdeel van het seriële Unesco Werelderfgoed komt een nauwere samenwerking met de andere Koloniën van Weldadigheid tot stand, waarbij met name verbinding wordt gezocht met Museum de Proefkolonie in Frederiksoord, dat onder dezelfde directie valt als het Gevangenismuseum.

De collectie van het Nationaal Gevangenismuseum, bestaande uit zo’n 80.000 objecten, helpt ons het verhaal te vertellen van mensen, die zich door armoede, schuld, misdaad en straf aan de zelfkant van de maatschappij bevinden en bevonden. Het verzamelgebied van de museumcollectie omvat zowel straffen en strafrechtspleging vanaf het jaar 1600 tot heden, als Veenhuizen als kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid en de doorontwikkeling van het gevangenisdorp tot 1984. De collectie is zeer breed en divers en loopt uiteen van glasnegatieven met portretten van gedetineerden tot de cellenbussen en van ontsnappingsbrieven tot oral history. Omdat we als museum ons ook richten op hedendaagse thematiek, is de collectie nog steeds groeiende.

Wegens pensionering van de huidige functionaris zoekt het museum een:

Collectiebeheerder

24 uur per week

De collectiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de museale collectie. De collectiebeheerder maakt deel uit van het team dat de afdeling Collectie, Presentatie en Educatie vormt. De collectiebeheerder werkt nauw samen met de conservator collectie- en kennismanagement en speelt daarbij een rol in zowel het collectiebeheer en -behoud, als in het onderzoek en de inhoudelijke ontsluiting van de museale collecties.

De nieuwe collectiebeheerder verleent een aantal uren per maand ondersteuning aan het collectiebeheer binnen Museum de Proefkolonie in Frederiksoord.

Functie-inhoud

  • Verrichten van en adviseren over depot-, transport- en conserveringswerkzaamheden, zodanig dat de opslag, presentatie en uitgifte van voorwerpen voldoen aan de administratieve en fysieke eisen.
  • Verzorgen en begeleiden van de inrichting van tentoonstellingen met de museale voorwerpen.
  • Verzorgen van de registratie en documentatie van de collectie zodanig dat de vereiste collectiegegevens op heldere en toegankelijke wijze zijn vastgelegd.
  • Bijdragen aan het onderzoeken, ontsluiten en aanbieden van (digitale) informatie over objecten aan in- en externe gebruikers.
  • Instrueren en begeleiden van de collectievrijwilligers.

Wie zoeken wij?
Een oplossingsgerichte collega, die de zorg voor de collectie als hoogste prioriteit ziet. Je bent goed in staat het overzicht over verschillende werkzaamheden te bewaren en je bent bereid om af en toe buiten kantooruren te werken.

Functie-eisen

  • Een hbo-opleiding voor beheer en behoud van de collectie of een daaraan gelijkwaardige combinatie van opleiding en werkervaring;
  • In bezit van rijbewijs B;
  • Ervaring met het invoeren van gegevens in een museale database;
  • Omdat een ontheffing op de Wet wapens en munitie moet worden aangevraagd, moet de medewerker voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Wat bieden wij?
Het museum biedt een interessante functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een creatieve werkomgeving. De collectiebeheerder krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum cao, waarbij voor deze functie aanloopschaal 7 en eindschaal 8 geldt, afhankelijk van ervaring en niveau. Het pensioen wordt ondergebracht bij het ABP.

Solliciteren naar deze functie?
U kunt uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, vóór 30 augustus 2021 sturen naar info@gevangenismuseum.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 37 en 38, mogelijk gevolgd door een tweede ronde in week 39. Startdatum in overleg, in oktober of november 2021.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Alina Dijk, conservator collectie- en kennismanagement (a.dijk@gevangenismuseum.nl) of Kiki Hehemann, hoofd CP&E (k.hehemann@gevangenismuseum.nl [na 18 augustus 2021]).

Het Nationaal Gevangenismuseum onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkheid en diversiteit binnen onze organisatie te bevorderen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.