Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2021

Nationaal Gevangenismuseum en Museum de Proefkolonie: Directeur-bestuurder

Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen is een succesvol museum met onder normale omstandigheden circa 120.000 bezoekers per jaar. Het is gevestigd in een van de drie dwanggestichten, die de Maatschappij van Weldadigheid in 1823 voor wezen, bedelaars en landlopers heeft gebouwd.

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord opende in 2019 zijn deuren op de plek waar in 1818 de eerste armenkolonie ‘Frederiksoord’ ontstond. Dit museum heeft de ambitie om door te groeien naar 80.000 bezoekers in 2025.

In 2020 ontvingen het Gevangenismuseum en museum de Proefkolonie het European Heritage Label. In 2021 kregen de Koloniën van Weldadigheid de Unesco Werelderfgoedstatus.

Beide organisaties hebben hun eigen rechtspersoonlijkheid en hun eigen raad van toezicht, maar werken onder de leiding van een gezamenlijke directeur-bestuurder waar mogelijk en zinvol zoveel mogelijk samen. Beide musea verschillen weliswaar in omvang en in ontwikkelingsfase, maar delen een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis en hebben een gemeenschappelijke bron van hun verhalen.

De ambities van het Gevangenismuseum zijn de komende jaren groot. Het museum wordt verbouwd en de vaste presentatie wordt vrijwel geheel vernieuwd. Museum de Proefkolonie staat eerst voor de opdracht om te groeien, om vervolgens toe te werken naar aanpassing en vernieuwing.

In verband met pensionering van de huidige directeur zijn beide musea op zoek naar een gezamelijke

Directeur-bestuurder

fulltime

De musea zijn op zoek naar een directeur die op basis van de vastgestelde meerjarenbeleidsplannen beide musea in samenhang met elkaar verder wil ontwikkelen. De meerjarenbeleidsplannen zijn te vinden via beleidsplan Gevangenismuseum en beleidsplan Proefkolonie.

Primaire aandachtsgebieden voor de directeur zijn:

  • Museaal inhoudelijk: aantoonbare affiniteit hebben met de onderwerpen die beide musea presenteren en daarop een visie kunnen formuleren. Voor het Gevangenismuseum is het van belang om een goede relatie met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te hebben of te kunnen opbouwen en onderhouden.
  • Bedrijfsvoering: kennis van cultureel ondernemerschap, alsmede zakelijk en financieel inzicht zijn van groot belang. De directeur moet in staat zijn om met voldoende kennis van zaken de planning- en controlcyclus aan te sturen.
  • Aandacht voor vrijwilligers en personeel: Beide musea hebben zowel personeel in loondienst (totaal zo’n 30 fte) als vrijwilligers (plm. 140). Voor hen is de directeur meer dan iemand die eindverantwoordelijk is voor het totaal; gezien en gekend worden, zijn voor de mensen die de musea vormen belangrijke waarden;
  • Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving: Beide musea werken met subsidies van overheden en fondsen. Daarnaast brengt het opereren in een Unesco-werelderfgoed-gebied een bijzondere cultuurhistorische gevoeligheid met zich mee. Dit vraagt het vermogen om op zeer uiteenlopende niveaus te kunnen communiceren, mensen met elkaar te kunnen verbinden en te kunnen optreden als representatief boegbeeld. Het hebben of kunnen opbouwen en onderhouden van relaties met de betrokken gemeentes (Noordenveld en Westerveld) en de provincie Drenthe is daarbinnen van belang.

Wat bieden wij?

  • Een veelzijdige directiefunctie.
  • Een werkomgeving met een bijzondere geschiedenis en volop ontwikkelings- en toekomstkansen.
  • Arbeidsvoorwaarden conform de Museum-cao.

Solliciteren naar deze functie?
U kunt uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, vóór 20 oktober 2021 sturen naar hr@gevangenismuseum.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 46 en 47.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ritzo Bloem, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Gevangenismuseum (bloemritzo@gmail.com) of de huidige directeur-bestuurder van beide musea, Peter Sluiter (p.sluiter@gevangenismuseum.nl)

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Nationaal Gevangenismuseum: Collectiebeheerder
Door Redactie Historici.nl
Nationaal Gevangenismuseum: Collectiebeheerder
Door Redactie Historici.nl
Kasteel Amerongen| Directeur-bestuurder (0,8 fte)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.