Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2018

Nationaal Museum van Wereldculturen – Junior Conservator Zuid-Afrika

Wij willen ons conservatorenteam uitbreiden. Wordt u onze nieuwe collega? 

Junior Conservator Zuid-Afrika (36 uur)

Wie zijn wij?
De junior conservator Global Materialities: Zuid-Afrika maakt integraal deel uit van het conservatorenteam van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), en het Wereldmuseum (Rotterdam). Dit betreft een voltijdsfunctie voor bepaalde tijd (2 jaar). Als werknemer van het NMVW werkt u ook samen met het RCMC. Het RCMC is een kenniscentrum dat breed, diepgaand interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de collecties van het museum stimuleert. Het museum bevordert de verspreiding van de onderzoeksbevindingen in de breedste zin van het woord door tentoonstellingen, publieksprogramma’s en (inter)nationale publicaties.

De samenwerkingsovereenkomst met het Wereldmuseum stelt ons in staat een conservatorenteam op te zetten waarmee we voldoende capaciteit creëren voor ons rijke programma. Hiertoe zijn een aantal functies voor junior conservatoren in het leven geroepen voor de duur van twee jaar. De functies zijn gericht op beginnende wetenschappers / professionals die willen doorstromen in musea en die deskundigheid en ervaring inbrengen vanuit verschillende onderzoeks- en ervaringsgebieden. De werkzaamheden zullen bestaan uit collectie- / documentatie- / onderzoeksprojecten (50%) en tentoonstellingsprojecten (50%). Elke functie valt onder de algemene supervisie van een vast lid van de conservatorenstaf (die als lijnmanager fungeert).

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die vloeiend Nederlands spreken. De onderzoeksactiviteiten worden in het eerste kwartaal van het eerste jaar overeengekomen en wat begeleiding en te leveren prestaties betreft in de programmering van de conservatoren en het RCMC ingepland.

Wie zoeken wij?
In deze functie houdt u zich vooral bezig met het verrichten van onderzoek naar de uit Afrika afkomstige collecties, met speciale aandacht voor de collectie uit Zuidelijk Afrika. Het accent ligt op het versterken van de maatschappelijke relevantie van de collectie, het presenteren van de collectie en het in kaart brengen van belangrijke gebieden voor onderzoek/ontwikkeling/projecten in de toekomst. De functie verleent tevens ondersteuning aan de conservator Afrika op basis van gestelde prioriteiten. De functie ondersteunt de planning, het onderzoek en de realisatie van tentoonstellingen/exposities van de Afrika collectie voor de verschillende musea van het NMvW en draagt bij aan onderzoek dat leidt tot de permanente expositie in het Wereldmuseum.

De succesvolle kandidaat is gespecialiseerd in de materiële cultuur en geschiedenis van Afrika en heeft een sterke affiniteit met Zuid(elijk)-Afrika en de koloniale geschiedenis van het Afrikaanse continent. De succesvolle kandidaat beschikt over een combinatie van academische en praktische vaardigheden. U vervult een volledige functie als conservator op de afdeling, waarbij je rapporteert aan de conservator Afrika (Annette Schmidt).

 • U beschikt over onderzoekservaring op MA- of PhD-niveau of gelijkwaardige kennis of ervaring, en u heeft goede communicatieve vaardigheden. U beschikt over de juiste onderzoeks- en wetenschappelijke vaardigheden, bij voorkeur met een actieve onderzoeksagenda en u hebt gepubliceerd op het terrein van de functie.
 • U heeft een netwerk met voor deze functie relevante publieksgroepen en wetenschappers en weet hoe u historische collecties en materiële cultuur kunt inzetten voor het onderzoeken, ontwikkelen en inzichtelijk maken van hedendaagse verhalen en vraagstukken.
 • U werkt mee aan de ontwikkeling van tentoonstellingen en onderzoek. U versterkt de presentatie en interpretatie van de collecties zowel online als door aankopen, tentoonstellingen en documentatie over de collecties. U levert een bijdrage aan het verzorgen en de veiligheid van de collecties en maakt zich sterk voor openbare dienstverlening.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • In samenspraak wetenschappelijk onderzoek doen naar en het interpreteren van objecten die onder uw verantwoordelijkheid als conservator vallen;
 • Ondersteunen van de planning, onderzoek voor en uitvoering van tentoonstellingen in samenwerking met collega’s op de afdeling en binnen het hele museum;
 • Deelnemen aan de afdelingsevaluatie en het opstellen van een plan voor aankopen;
 • Bijdragen aan publicaties en presentaties van het museum, academische, gedrukte en online teksten, indien nodig en in voorkomende gevallen;
 • Het beantwoorden of voeren van correspondentie met betrekking tot de Afrikaanse collectie;
 • Algemene bezoekers en bezoekende wetenschappers begeleiden;
 • Bijdragen aan het ontsluiten van informatie over de collecties via de TMS-database;
 • Bijdragen aan de publieke en onderwijsprogramma’s van het museum (educatie, vrijwilligers, digitale media et cetera);
 • Goede, professionele relaties onderhouden met donateurs, schenkers, verzamelaars, handelaren, wetenschappers, collega’s van andere culturele instellingen in binnen- en buitenland, vrienden van het museum en de wetenschappelijke wereld;
 • Waar nodig fondsenwerving voor de afdeling ondersteunen;
 • Overige bijbehorende taken.

Ervaring en vaardigheden

 • Werkervaring in een museale of academische context;
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van tentoonstellingen;
 • Wetenschappelijke prestaties, met onder andere bewijs van oorspronkelijk onderzoek met betrekking tot de Zuidelijk-Afrikaanse collecties;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Nauwkeurig gegevens kunnen opstellen en bijhouden;
 • Kleine projecten kunnen realiseren – onderzoek, tentoonstellingen of anderszins – conform de planning en het budget;
 • Aantoonbare betrokkenheid bij brede internationale participatie en educatie.

Kennis en opleiding

 • MA vereist in een relevante discipline, PhD (of gelijkwaardig) gewenst maar niet essentieel;
 • Deskundigheid op het gebied van Afrikaanse geschiedenis, kunst en cultuur, met speciale aandacht voor Zuidelijk-Afrika;
 • Relevante netwerken met internationale wetenschappers, publieksgroepen, vakgenoten en/of musea;
 • Vloeiend Nederlands;
 • Uitstekende beheersing van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden
Wij bieden een functie van 1,0 fte voor twee jaar, verlenging is afhankelijk van een succesvolle beoordeling aan het eind van het eerste jaar. Een salaris in overeenstemming met de werkervaring en conform de Museum cao. Deze juniorfunctie is ingedeeld in schaal 10 (van € 2.956 tot € 3.867 bruto) voor een voltijdsfunctie van 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u richten aan Henrietta Lidchi, waarbij u onderstaande informatie als bijlage meestuurt via Workable.

 • Een begeleidende brief waarin u uw belangstelling en geschiktheid voor de functie aan de hand van bovengenoemde criteria nader toelicht;
 • Een Curriculum Vitae, met daarin al uw kwalificaties en ervaring;
 • De namen, e-mailadressen, correspondentieadressen en telefoonnummers van drie referenties met wie het museum contact mag opnemen.

De ingevulde sollicitatiedocumenten kunt u per e-mail versturen tot en met uiterlijk 21 mei 2018.

Te laat ingediende sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

In verband met de aard van de werkzaamheden van deze functie geven wij bij de werving en selectie de voorkeur aan personen met een achtergrond gelieerd aan het specifieke aandachtsgebied / domein. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een aantoonbare relatie met het werkveld.

Workable
Om de sollicitaties zo goed mogelijk te stroomlijnen staan deze op de website Workable. Bekijk de vacatures én reageer via: www.nmvw.workable.com.

Nationaal Museum van Wereldculturen – Junior Conservator Papua
Door Redactie Historici.nl
Junior Conservator China
Door Redactie Historici.nl
Junior Conservator Turkije
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.