Historici.nl

Gepubliceerd op 23-01-2017

Nieuw project van start: ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’

In Paramaribo, Suriname ligt een unieke maar bijna onbereikbare historische bron: de Surinaamse slavenregisters. Daarin staan ongeveer 80 duizend mensen die in de negentiende eeuw tot slaaf zijn gemaakt in Suriname. Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) willen deze slaafgemaakte mensen weer zichtbaar maken door de registers voor een breed publiek beschikbaar te maken. Op 23 januari starten ze in Suriname en Nederland het crowdfunding en citizen science project ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’.

De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname zijn de enige archiefbron waarin vrijwel alle slaafgemaakte mensen in Suriname te volgen zijn. Een ontroerend en tegelijkertijd schokkend inzicht in de levens van mensen in slavernij tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. De slavenregisters zijn uniek in de wereld, een monument voor het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden.

Groot belang voor Suriname en Nederland
‘De slavenregisters in Paramaribo zijn om vele redenen van groot belang’, aldus Van Galen. ‘Voor nabestaanden, voor de slavernijdiscussie, voor onderzoek en voor de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis.’

In totaal gaat het om ongeveer 80.000 mensen die in de registers staan gedocumenteerd. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren, inclusief geboortedatum, de naam van de moeder en veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij. De slavenregisters zijn grotendeels compleet aanwezig in het Nationaal Archief Suriname maar slechts zeer beperkt toegankelijk voor het publiek, omdat ze niet gedigitaliseerd zijn en omdat een index ontbreekt.

Crowdfunding en citizen science
Van Galen en Hassankhan willen nu met hulp van de Surinaamse en Nederlandse bevolking daar verandering in brengen. Hun doel is om de Surinaamse slavenregisters via een database voor iedereen beschikbaar te stellen. Daarvoor is geld nodig, en inzet. Daarom starten ze op 23 januari een crowdfunding campagne om 25.000 euro bij elkaar te brengen.

Geld alleen is daarvoor echter niet voldoende. Daarom starten ze een citizen science project waardoor iedereen mee kan helpen om de scans van de slavenregisters om te zetten naar de online database. Die database zal uiteindelijk beschikbaar zijn voor het publiek via de websites van de Nationale Archieven van Nederland en Suriname.

Het project ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ is een Surinaams-Nederlands samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Stichting voor Surinaamse Genealogie, het NiNsee, het Netwerk Slavernijverleden en de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en CLARIAH.

Over het project

Meer informatie? Neem contact op met:
Coen van Galen
c.vangalen@let.ru.nl
+31-6-42235325

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.