Historici.nl

Gepubliceerd op 23-06-2011

Nieuwe domeinnaam en websites

Het Huygens ING lanceerde op 24 juni 2011 drie nieuwe websites in het kader van de fusie tussen het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Huygens Instituut.

Het nieuwe instituut biedt naast een corporate site (www.huygens.knaw.nl) nu twee vakgerelateerde websites. In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is www.historici.nl gerealiseerd; een platform voor historici gespecialiseerd op het gebied van Nederlandse geschiedenis. Daarnaast is er nu www.textualscholarship.nl. Deze laatste site is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het (digitaal) editeren, publiceren en analyseren van bronnen en teksten.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.