Historici.nl

Gepubliceerd op 20-12-2012

Nieuwe gedigitaliseerde publicaties – Huygens ING

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft weer een aantal publicaties gedigitaliseerd en op de website gezet. Het betreft:

Bekijk ook de overige, reeds gedigitaliseerde publicaties van het Huygens ING.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.