Historici.nl

Gepubliceerd op 04-09-2012

Nieuwe gedigitaliseerde publicaties op historici.nl

Het Huygens ING heeft opnieuw een flink aantal publicaties gedigitaliseerd en op www.historici.nl gezet. Het betreft:

  • Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen
  • Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal
  • De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
  • Classes van de Nederlandse hervormde kerk 1573-1620, 9 delen
  • Oorkondenboek van Gelre en Zutphen, 8 delen
  • Rekeningen graafschap Holland 1358-1361 en 1393-1396, 4 delen

Het Huygens ING is bezig de ruim 450 delen van de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) te digitaliseren en online beschikbaar te maken. Sinds december 2007 zijn in totaal 395 delen op het internet beschikbaar gesteld. Bekijk ook de overige, reeds gedigitaliseerde publicaties van Huygens ING.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.