Historici.nl

Gepubliceerd op 15-05-2018

Nieuwe teksten uit dagboek Anne Frank ontsloten

De Anne Frank Stichting presenteert vandaag, samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de afgeplakte tekst van twee pagina’s uit het eerste, rood-geruite dagboek van Anne Frank. Dankzij nieuwe technieken is de afgeplakte tekst leesbaar gemaakt.  Meer dan 70 jaar na de publicatie van ‘Het Achterhuis’ zijn twee pagina’s, die Anne Frank op 28 september 1942 in haar dagboek heeft geschreven, voor het eerst openbaar gemaakt.

Anne Frank is dertien jaar als zij op 6 juli 1942 moet onderduiken voor de nazi’s. Gedurende de onderduik schrijft Anne in haar dagboek. Ze herleest haar dagboekaantekeningen, brengt verbeteringen aan en krast woorden en zinnen door. In haar eerste, rood-geruite dagboek zijn twee hele pagina’s afgeplakt met bruin gompapier.

Tijdens een regulier onderzoek naar de conditie van de dagboeken van Anne Frank in 2016 worden ook de afgeplakte pagina’s gefotografeerd. Dankzij fotobewerkingstechnieken kan de tekst worden ontcijferd. De teksten die vandaag voor het eerst openbaar zijn gemaakt, staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van de dagboekaantekeningen waarmee Anne Frank op 12 juni 1942 is begonnen. De ontsloten teksten worden meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek dat de Anne Frank Stichting sinds 2010 samen met het Huygens ING verricht naar de dagboeken van Anne Frank en haar ontwikkeling als schrijfster.

Otto Frank heeft in zijn testament de dagboeken van zijn dochter Anne nagelaten aan het NIOD c.q. de Staat der Nederlanden. De dagboeken zijn in bruikleen gegeven aan de Anne Frank Stichting en worden permanent tentoongesteld in het Anne Frank Huis.

“Anne Frank schrijft op ontwapenende wijze over seksualiteit. Zij is, zoals iedere puber, nieuwsgierig naar dit onderwerp. Ook op andere, niet afgeplakte pagina’s schrijft zij erover. Gezien het grote publieke en wetenschappelijke belang hebben wij samen met het NIOD en het Huygens ING besloten deze teksten openbaar te maken en te delen met de wereld. Ze brengen ons nog dichter bij het meisje en de schrijfster Anne Frank.”
– Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting

“Wie de nu ontdekte passages leest, zal een glimlach niet kunnen onderdrukken. De schuine moppen zijn klassiekers onder opgroeiende kinderen. Ze maken duidelijk dat Anne, met al haar gaven, vooral ook een gewoon meisje was.” 
– Frank van Vree, directeur NIOD

“Anne Frank was een gewoon meisje met literaire kwaliteiten en aspiraties, in extreme omstandigheden. Aan haar dagboek kon ze alles toevertrouwen. Ook de nu leesbaar geworden pagina’s getuigen daarvan.”
– Lex Heerma van Voss, directeur Huygens ING

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de Anne Frank Stichting.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.