Historici.nl

Gepubliceerd op 26-08-2014

Nieuwe toekomst voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

De Nederlandse Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hebben een akkoord gesloten om de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) onder te brengen bij de KB. De KB draagt vanaf 2015 zorg voor de website dbnl.org die een collectie van ruim 11.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften aanbiedt op het gebied van de Nederlandstalige literatuur, taal en cultuurgeschiedenis.

Duurzaamheid en grotere beschikbaarheid

Door deze overgang kan de DBNL-collectie duurzaam worden beheerd, uitgebouwd en beschikbaar gesteld. Bovendien kan deze unieke verzameling Nederlandstalige teksten, eenmaal ingebed in de digitale infrastructuur van de KB, ook via andere kanalen in Nederland en Vlaanderen toegankelijk worden gemaakt. De KB zal de DBNL-bestanden technisch beschikbaar maken voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Bibnet, de organisatie voor samenwerking tussen Vlaamse openbare bibliotheken. Per 1 januari 2015 neemt de KB het vaste personeel van de huidige Stichting DBNL over.

Hoge waardering voor website

Met dagelijks zo’n 200.000 bezochte pagina’s is dbnl.org een bijzonder succesvolle website. Deze website, die bij een recent gebruikersonderzoek uitstekende cijfers kreeg, blijft voorlopig in dezelfde vorm bestaan. De teksten blijven gratis toegankelijk voor diverse doelgroepen wereldwijd: taal- en literatuurliefhebbers, wetenschappers, scholieren en studenten.

Uitbreiding collectie

De groei van de collectie en de hoge digitaliseringskwaliteit van de DBNL-teksten blijven van hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. De collectie beslaat het hele Nederlandse taalgebied, d.w.z. Vlaanderen, Nederland, Suriname en de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk. Jaarlijks worden er ca. 250.000 pagina’s tekst aan toegevoegd. Over de selectie ervan zal een commissie van Nederlandse en Vlaamse deskundigen beslissen.

Partners

De Taalunie, de KB en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zullen voortaan samen verantwoordelijk zijn voor het beleid en de inhoud; de Taalunie zorgt voor de financiering.

Klik hier om het volledige bericht te lezen.

De KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en brengt mensen en informatie samen. Dit doet zij door duurzame toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden. Vanaf 2015 is zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de nationale digitale bibliotheek.

Meer informatie vindt u op www.kb.nl.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van zes erfgoedbibliotheken dat via projecten en onderzoek expertise ontwikkelt en verspreidt over de bewaring, ontsluiting en digitalisering van de bewaarcollecties van bibliotheken. Het samenwerkingsverband wil ook het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Meer informatie vindt u op www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

De Nederlandse Taalunie

De Taalunie is de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal en werkt samen met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten, zodat het hun kansen vergroot. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt.

Meer informatie vindt u op www.taalunie.org.

Over de DBNL

De verantwoordelijkheid voor de DBNL-collectie en de DBNL-website ligt tot en met 2014 bij de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Fernhout, senior beleidsmedewerker van de Taalunie, op +31 (0)70 311 71 47 of +31 (0)6 468 31 643.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.