Historici.nl

Gepubliceerd op 11-04-2014

Nieuws: ‘Boeren in Nederland’ beste boek op het terrein van de Agrarisch Geschiedenis van Nederland

Vrijdag 4 april 2014 is bekend gemaakt dat de leden van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (die dit jaar haar 75 jarig jubileum viert) als beste boek op het terrein van de Nederlandse landbouwgeschiedenis hebben gekozen  Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000, geschreven door dr Jan Bieleman, oud-medewerker van de lsg agrarische en milieugeschiedenis te Wageningen, uitgegeven door Boom in 2008 (en de Engelse versie ervan Five centuries of farming : a short history of Dutch agriculture 1500-2000 door Wageningen Academic Publishers in 2010), daarmee liet hij grootmeesters als Slicher van Bath en Jan de Vries achter zich. Vanwege zijn verdienste voor de agrarische geschiedschrijving is Jan Bieleman benoemd tot erelid van de Vereniging.

Nummer 2 t/m 10 waren respectievelijk:
Slicher van Bath, B. H, Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel (Assen: Van Gorcum, 1957).

Vries, J. d., The Dutch rural economy in the Golden age, 1500 – 1700. (New Haven [etc.]: Yale University Press, 1974).

Bavel, B. J. P. v.., Manors and markets: economy and society in the Low Countries, 500-1600 (Oxford [et c.]: Oxford University Press, 2010).

Roessingh, H. K., Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. (AAG Bijdragen 20: Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen, 1976).

Poel, J. M. G. v. d., Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1967).

Noordam, D. J., Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw (Hilversum: Verloren, 1986).

Woude, A. M. v. d., Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (AAG Bijdragen 16: Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen, 1972).

Westerman, F., De graanrepubliek (Amsterdam [etc.]: Uitgeverij Atlas, 1999)

Bieleman, J., Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900 : een nieuwe visie op de `oude’ landbouw (AAG Bijdragen 29: Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen, 1987).

Voor de overige uitslagen zie de website van de vereniging: www.landbouwgeschiedenis.nl.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met: anton.schuurman@wur.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.