Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2015

Nieuws: Brief van Minister Bussemaker over Geesteswetenschappen, kwaliteit, bestuurscultuur en medezeggenschap

Brief van Minister Bussemaker over Geesteswetenschappen, kwaliteit, bestuurscultuur en medezeggenschap, 3 maart 2015.

In deze brief gaat minister Bussemaker (OCW) in op de positie van de kleine talenopleidingen binnen de Geesteswetenschappen, de bestuurscultuur en medezeggenschap en het ‘rendementsdenken’ in het hoger onderwijs.

Minister Bussemaker stuurt deze brief op verzoek van de Tweede Kamer. De directe aanleiding is de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis in Amsterdam.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.