Historici.nl

Gepubliceerd op 02-10-2014

Nieuws: Digitaal platform EersteWereldoorlog.nu gelanceerd

Tijdens het Openingsfestival van de Maand van de Geschiedenis is EersteWereldoorlog.nu gelanceerd. Dit digitale platform vormt de komende vier jaar het centrale punt in de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Nederland. De officiële lancering werd verricht door Directeur-generaal Cultuur en Media Marjan Hammersma.

Voor publiek en professionals
EersteWereldoorlog.nu is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis – en herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Met het platform hopen de samenwerkende organisaties de Nederlandse ervaring, geplaatst in een internationaal kader, beter bekend te maken bij het publiek. Want hoewel Nederland neutraal bleef, beïnvloedde de Eerste Wereldoorlog talloze aspecten van het Nederlandse leven. Ook hoe de periode 1914-1918 heeft bijgedragen aan het vormen van onze hedendaagse samenleving zal hierbij aandacht krijgen.

De website biedt een uitgebreide agenda, informatie over de Eerste Wereldoorlog en de mogelijkheid tot verdieping. Daarnaast bouwt EersteWereldoorlog.nu een netwerk van organisaties, instellingen en professionals die zich bewegen op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Ook het inventariseren van educatiemiddelen en –behoeften voor onderwijs over de Eerste Wereldoorlog behoort tot de taken van het EersteWereldoorlog.nu.

Uniek samenwerkingsverband
Met EersteWereldoorlog.nu zijn Museum Huis Doorn, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nederlands Openluchtmuseum een uniek samenwerkingsverband aangegaan. Hierin verenigen zijn hun respectievelijke krachten. Huis Doorn is aangewezen als officiële herinneringsplek van de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Na eerder te maken te hebben gehad met grote bezuinigingen, positioneert Huis Doorn zich met de recente opening van het Tentoonstellingspaviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog en deelname aan het digitale platform stevig in het WO1-veld. Het NIOD, vooral bekend om haar onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog, verricht al geruime tijd onderzoek naar diverse facetten van de Eerste Wereldoorlog. Het Nederlands Openluchtmuseum heeft in het museum en in door haar georganiseerde Maand van de Geschiedenis de Nederlandse ervaring centraal staan. Bovendien is het NOM nauw betrokken bij de Canon van Nederland, waarin de Eerste Wereldoorlog een venster heeft.

Totstandkoming
EersteWereldoorlog.nu is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie van OCW en Buitenlandse Zaken, nadat de motie Bergkamp (ingediend door D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp) op 11 november 2013 door een grote kamermeerderheid werd aangenomen.

Introductiefilmpje EersteWereldoorlog.nu.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.