Historici.nl

Gepubliceerd op 02-04-2015

Nieuws: Iedereen kan nu vragen voor Wetenschapsagenda indienen

Wat zijn relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken voor de komende decennia? Iedereen die een vraag heeft aan de wetenschap, kan deze vanaf vandaag tot 1 mei indienen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Die oproep doen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda.

Wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij
‘De Wetenschapsagenda biedt een unieke kans voor wetenschap en samenleving om in gesprek te komen over de grote vragen voor de komende 10, 20 jaar en om in te spelen op thema’s die breed worden herkend. Nederland is goed in samenwerken. Met de agenda zal het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek verder worden versterkt’, aldus Rinnooy Kan.
Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is dat wetenschappers, het bedrijfsleven en de maatschappij zich samen gericht inzetten om relevante en uitdagende wetenschappelijke vraagstukken.

Beatrice de Graaf over Wetenschapsagenda
De Graaf is benieuwd ‘om vanuit diverse invalshoeken te horen wat relevante kwesties zijn en wat mensen fascineert.’ Daarom doet zij de oproep: ‘Onderzoekers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en individuen, iedereen is van harte uitgenodigd om een vraag te stellen.’ Donderdag 2 april 2015 verscheen een interview met De Graaf in het tabletmagazine Opinieblad Forum. In deze digitale editie stellen ondernemers ook een videovraag voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Totstandkoming agenda
Vanaf vandaag tot 1 mei kunnen vragen worden ingediend via www.wetenschapsagenda.nl. Daarna gaan jury’s de binnengekomen vragen selecteren en bekijken of die uitdagend en kansrijk zijn voor de Nederlandse wetenschap, en of ze niet al eerder beantwoord zijn. In samenspraak met betrokken partijen worden de vragen verder ontwikkeld en gebundeld in thema’s. In november is de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

Over de Kenniscoalitie
Minister Bussemaker (OCW), minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) hebben de Kenniscoalitie de opdracht gegeven om de Nationale Wetenschapsagenda op te stellen. Deze Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), de universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.