Historici.nl

Gepubliceerd op 05-03-2015

Nieuws: Nieuwe KNAW-president gekozen: José van Dijck volgt Hans Clevers op

José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, volgt Hans Clevers op als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De wisseling van de wacht vindt plaats op maandag 18 mei, tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag in het Trippenhuis van de KNAW.

De selectiecommissie van de KNAW werd voorgezeten door Marian Joëls: ‘José van Dijck is een vooraanstaand wetenschapper die vanuit een gedegen onderzoekstraditie een nieuw vakgebied, mediastudies, op de kaart heeft helpen zetten. Op basis van haar internationale aanzien, passie voor de wetenschap, bestuurlijke ervaring en sprankelende overtuigingskracht meent de commissie dat José van Dijck als president de KNAW uitstekend zal vertegenwoordigen – binnen het genootschap maar zeker ook daarbuiten, in het debat over ontwikkelingen in de wetenschap.’

José van Dijck over haar benoeming: ‘Het is een enorme eer om door bestuur en leden van de KNAW te zijn geselecteerd als hun president voor de komende drie jaar. Natuurlijk sta ik op de schouders van reuzen: Hans Clevers, Robbert Dijkgraaf en Frits van Oostrom hebben van de KNAW gemaakt wat het nu is: een eerbiedwaardig instituut, bevolkt door eminente wetenschappers die midden in de wereld staan. De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn twee parels aan de kroon van de KNAW, en ik zie er enorm naar uit om samen met alle leden de ramen van het Trippenhuis nog verder open te zetten.’

Hans Clevers maakte eind vorig jaar zijn aftreden bekend. Hij wil zich weer volledig kunnen wijden aan zijn onderzoek, dat de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt.

Over José van Dijck
José van Dijck (1960) doet onderzoek naar sociale media, mediatechnologieën en digitale cultuur. Ze studeerde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Californië in San Diego. Ze was universitair docent journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofddocent media en visuele cultuur aan de Universiteit Maastricht. In 2001 werd Van Dijck benoemd tot hoogleraar bij het departement Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan ze van 2002 tot 2007 voorzitter was. Van 2008 tot 2011 was ze decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.


Foto: Milette Raats

José van Dijck speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, waaronder vier KNAW-instituten. Het consortium ontving vorig jaar voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur een NWO-subsidie van twaalf miljoen euro. De infrastructuur maakt het mogelijk grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines te doorzoeken en, in een volgende fase, te koppelen. Daardoor kunnen grote, discipline-overstijgende vragen over cultuur en maatschappelijke verandering worden onderzocht.
Als gasthoogleraar en gastdocent was zij verbonden aan onder meer het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de University of Technology in Sydney en de Annenberg School of Communication van de Universiteit van Pennsylvania. In 2013 verscheen bij Oxford University Press haar boek The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Daarin geeft zij een historische en kritische analyse van de opkomst van sociale media.

Over de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor zestien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.