Historici.nl

Gepubliceerd op 20-10-2014

Nieuws: NWO zet volgende stap in Open Accessbeleid

NWO vindt dat onderzoeksresultaten die verkregen zijn uit onderzoek gefinancierd met publieke middelen vrij toegankelijk moeten zijn. Om dat aan te jagen, zal NWO de regels voor het publiceren van onderzoeksresultaten gaan vernieuwen: publicaties die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten in de toekomst meteen (vanaf publicatiedatum dus zonder embargoperiode) publiek toegankelijk zijn. NWO-voorzitter Jos Engelen: ‘De opmars van open access publiceren is gestaag en onomkeerbaar. Daarom is het goed als alle betrokken partijen stappen blijven zetten.’

Lees verder…

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.