Historici.nl

Gepubliceerd op 03-06-2015

Nieuws: Oprichting Europese koepel van Dagboekarchieven

Vrijdag 5 juni komen in Amsterdam vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Aan deze bijeenkomst nemen afgevaardigden uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Hongarije deel. Initiatiefnemer is het Nederlands Dagboekarchief dat als aparte stichting in het Meertens Instituut is ondergebracht.

Vanaf  de jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Europa diverse dagboekarchieven opgericht. Via de Europese koepelorganisatie willen zij hun krachten bundelen en hun kennis en ervaring delen. Susanne Neugebauer, voorzitter van het Nederlands Dagboekarchief: “Via deze koepelorganisatie kunnen wij gezamenlijk aan één Europees collectief geheugen werken waarin de ‘metadata van het zelf’ onderzoekers naar nieuwe inzichten kunnen leiden.”

De Franse historicus Philippe Lejeune is een van de hoofdsprekers tijdens de oprichtingsconferentie. Hij wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van lifewriting. Van zijn hand verscheen ‘On Diary’, een toonaangevend handboek over dagboeken.

Het Nederlands Dagboekarchief is in 2009 opgericht met als doel dagboeken en briefwisselingen een tweede leven te geven door ze te verzamelen, te archiveren en voor onderzoeksdoeleinden te ontsluiten. Het Meertens Instituut beheert de geschonken documenten en materialen zorgvuldig en maakt deze toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Naar voorbeeld van o.a. het Duitse Dagboekarchief wil het Nederlands Dagboekarchief de collectie in de toekomst via publicaties en tentoonstellingen ook toegankelijk maken voor een breder publiek en voor het onderwijs. Kijk voor meer informatie op: www.dagboekarchief.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.