Historici.nl

Gepubliceerd op 26-02-2014

Nieuws: Topcollecties IISG online beschikbaar

Tientallen archieven van het IISG zijn nu gratis en volledig te bekijken via de catalogus van het instituut. Klassiekers als de  archieven van Pieter Jelles Troelstra, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Lev Trotsky, de Duitse sociaaldemocraten Eduard Bernstein en Karl Kautsky en de Franse anarchiste Louise Michel, maar ook de die van politieke partijen als de SDAP kunnen nu overal worden bestudeerd.

‘Een mijlpaal’, aldus directeur Henk Wals, ‘Het gaat om honderden meters gedigitaliseerd archief  – en niet van de minsten  – die nu online  beschikbaar komen. Onderzoekers van over de hele wereld kunnen de documenten nu van achter hun bureau bekijken. Het originele materiaal blijft bovendien beter geconserveerd omdat het minder vaak fysiek zal worden opgevraagd.’

Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan full screen worden bekeken. Functionaliteiten  als zoomen, contrast, en rotatie maken het mogelijk het materiaal optimaal te raadplegen.  De documenten kunnen ook als pdf worden gedownload of geprint.

Het IISG digitaliseerde de archieven de afgelopen jaren  met behulp van Metamorfoze, het nationale programma voor behoud van papieren erfgoed. Ook SNS Reaal leverde een belangrijke bijdrage: het bedrijf steunt sinds twee jaar een groot project waarin het IISG de bekendste en belangrijke archieven digitaliseert die het tussen 1935 en 1940 met geld van de ‘Centrale’ levensverzekeringsmaatschappij (een voorloper van SNS Reaal) heeft gekocht. De komende jaren komen nog veel meer IISG-collecties, waaronder het archief van Marx en Engels, online beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie.

Das Kapital gaat digitaal
Door Redactie Historici.nl
FNV en IISG sluiten convenant voor 2 miljoen euro
Door Redactie Historici.nl
Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief samen verder
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.