Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2014

Nieuws: Vakgroep Groen Erfgoed opgericht

De groen erfgoed specialisten hebben 20 augustus 2014 de Vakgroep Groen Erfgoed opgericht. Deze beroepsvereniging zet zich in voor instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van onderzoekers en planvormers van groen erfgoed.

De Vakgroep Groen Erfgoed wordt tevens het aanspreekpunt voor overheden, opdrachtgevers en subsidiënten en voor nationale en internationale collega-organisaties. De inzet van de deskundigheid van haar leden staat daarbij voorop. De vereniging zal bijdragen aan de vindbaarheid van haar leden, die aan kwaliteitseisen moeten voldoen.
Onze voorouders hebben prachtig en waardevol groen erfgoed als buitenplaatsen, parken, vestingwerken en begraafplaatsen nagelaten. Herstel, restauratie en ontwikkeling van dit groene erfgoed vraagt om een duurzame, deskundige en verantwoorde aanpak. Beplanting verandert door groei en sterfte, waardoor groen erfgoed een dynamisch karakter heeft. Voor het onderzoek en de planvorming van groen erfgoed zijn gespecialiseerde en kwalitatief goede onderzoekers en planvormers nodig, de vereniging maakt hen zichtbaar en behartigt hun belangen.

In groen erfgoed gespecialiseerde onderzoekers en planvormers met belangstelling voor het lidmaatschap van de Vakgroep Groen Erfgoed kunnen zich vanaf nu aanmelden via de website www.vakgroepgroenerfgoed.nl. Op woensdag 29 oktober 2014 zal de eerste ledenvergadering worden gehouden.

Meer informatie over de Vakgroep Groen Erfgoed is te vinden op www.vakgroepgroenerfgoed.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.