Historici.nl

Gepubliceerd op 10-11-2015

Nieuws: Website ‘Geheugen van de VU’ gelanceerd

De Historische Commissie VU lanceerde op 4 november 2015 de website ‘Geheugen van de VU’. Dit is het virtuele herinneringsplatform van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door middel van de site wordt de geschiedenis van de VU zichtbaar gemaakt en het onderzoek ernaar gestimuleerd. Iedereen die zich bij de geschiedenis van de VU betrokken voelt, is van harte uitgenodigd om bij de startbijeenkomst aanwezig te zijn, om kennis te maken met de website of om met onderzoekssuggesties te komen. Over de site

Momenteel is op de website onder meer te vinden: een tijdlijn, waarin sleutelmomenten uit de geschiedenis van de VU worden gepresenteerd, een database met personen, een dynamische kaart met plaatsen van herinnering, zoals oude VU-gebouwen en plekken die in de geschiedenis van de VU een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook is de site een portal naar gedigitaliseerd VU-materiaal als oude films en papieren bronnen, die elders zijn te vinden. De site zal worden gebruikt voor onderzoek en onderwijs en zal in de loop van de tijd verder worden ontwikkeld. Het projectteam van ‘Geheugen van de VU’ is steeds op zoek naar herinneringen en onderzoeksideeën die verband houden met de geschiedenis van de VU.

Achtergrond
De site wordt ontwikkeld in het kader van het 135-jarig bestaan van de VU. Ze kon worden gerealiseerd met financiële steun van de Van Coeverden Adriani Stichting. Technische realisatie vindt plaats door de afdeling Digibron van de Erdee Media Groep. De ontwikkeling en uitvoering vindt plaats onder auspiciën van de Historische Commissie van de VU.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.