Historici.nl

Gepubliceerd op 09-06-2015

Nieuws: Website Utrechtse Kronieken nu live

Lees alles over machtige bisschoppen en rovende ridders, het leven in het klooster en in de stad, en over overstromingen en zegetochten op utrechtsekronieken.nl. Zeven jaar is er door vele Utrechtse partijen aan gewerkt: de digitale ontsluiting van een aantal bijzondere Utrechtse kronieken uit de late Middeleeuwen. Dit project, gestart onder de naam Utrechtse Kronieken: Sleutels tot de Utrechtse Geschiedenis, is afgerond en vanaf nu voor iedereen toegankelijk via de website www.utrechtsekronieken.nl.

Op deze website is een achttal handgeschreven Utrechtse kronieken ontsloten uit de 14e, 15e en 16e eeuw, die zich bevinden in Het Utrechts Archief of in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast een digitale reproductie van de kroniek worden transcripties aangeboden van de teksten en in de meeste gevallen ook een ver- of hertaling. Dit alles volledig doorzoekbaar.

Dit project kwam tot stand met bijdragen van Het Utrechts Archief, de Universiteitsbibliotheek Utrecht en de Provincie Utrecht.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.