Historici.nl

Gepubliceerd op 08-04-2020

NIOD – Secretaris-beheerder (0,6 fte)

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is in 1945 opgericht als documentatie- en onderzoekscentrum voor de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Tegelijk is het instituut collectiebeheerder en vervult het een markante publieke functie op verschillende domeinen, zoals publieksdiensten en wetenschappelijk onderwijs. Het NIOD is een onderzoeksinstituut van de KNAW.

Het NIOD is op zoek naar een:

Secretaris-beheerder voor 0,6 fte

Functieomschrijving

Het NIOD zoekt op zo kort mogelijke termijn een secretaris-beheerder, die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en de ondersteunende diensten van het instituut. Het betreft een nieuwe functie die moet worden vormgegeven in de context van dynamische veranderingen in en rond het instituut.

De secretaris-beheerder is in de eerste plaats hands on ingesteld, met een sterke oriëntatie op dagelijkse processen rond huisvesting, faciliteiten, ICT, enz., en geeft tegelijk (mede)leiding aan de afdeling Algemene zaken, die bestaat uit een drietal kleine teams: secretariaat en ondersteuning, huisvesting en beheer, en communicatie. Deze teams ondersteunen de primaire processen van het instituut: wetenschappelijk onderzoek en beheer van collecties & diensten.

Daarnaast vervult de secretaris-beheerder een belangrijke verbindingsfunctie tussen het NIOD en (1) het Bedrijfsbureau van het Humanities Cluster, waarmee het NIOD de afdelingen financiën en P&O deelt, alsmede (2) de centrale diensten die het NIOD deelt met de KNAW (huisvesting, ICT).

De secretaris-beheerder geeft deze verbindende rol vorm als lid van het managementteam van het NIOD, maar ook als aanspreekpunt voor de NIOD-medewerkers en anderzijds het HuC en de KNAW op genoemde terreinen.

Het gaat hier, kortom, om een sterk ingebedde functie, zowel binnen het instituut als binnen de organisaties waarmee het NIOD nauw samenwerkt.

Belangrijkste werkzaamheden

 • Lid Managementteam (MT)
 • Leidinggeven aan Afdeling Algemene Zaken
 • Afstemmen werkzaamheden AZ met de afdelingen Onderzoek resp. Collecties & Diensten
 • Verbindende rol met HuC en KNAW inzake financiën, P&O, ICT, huisvesting en facilities en ondersteuning van de uitvoering van de werkprocessen op deze terreinen
 • Facilitair management van het instituut
 • Beheer specifieke afdelingsbudgetten (o.a. overige lasten, fondsen)
 • Leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het beleid van het NIOD, HuC en KNAW ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Profiel

 • HBO/universitair werk- en denkniveau
 • leidinggevende kwaliteiten
 • organisatietalent met een goed analytisch inzicht
 • vermogen om bestuurlijke besluiten te vertalen in administratieve processen en facilitair management
 • flexibel en communicatief, zowel schriftelijk als mondeling in Nederlands en Engels
 • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • affiniteit met het werk van het NIOD.

Aanbod

Het NIOD biedt een inclusieve, internationaal georganiseerde en op samenwerking gerichte werkomgeving waarin u de mogelijkheid krijgt om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

De secretaris-beheerder wordt ingedeeld in UFO 11 profiel Coördinator bedrijfsvoering 2 (schaal 11 cao Nederlandse universiteiten). Voor deze functie geldt een salariëring bij volledige werktijd (38 uur) van minimaal € 3.637 tot maximaal 4.978.

Aanvullend op het salaris komt 8 % vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering van 8.3%.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Frank van Vree, directeur NIOD, via f.van.vree@niod.knaw.nl.

Solliciteren

Stuur uw sollicitatie (CV en motivatie) vóór 1 mei 2020 aan vacature@niod.knaw.nl ter attentie van prof. dr Frank van Vree.

De eerste gespreksronde met mogelijke kandidaten zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de middag van 11 mei 2020.

NIOD – Bedrijfsvoerder
Door Redactie Historici.nl
NIOD| Medewerker dienstverlening
Door Redactie Historici.nl
NIMH: Afdelingshoofd Publieksinformatie en Collecties
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.