Historici.nl

Gepubliceerd op 01-05-2015

Nog steeds grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de belangstelling voor deze geschiedenis nog steeds groot. Bijna 40% van de Nederlanders is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. 85% vindt de Tweede Wereldoorlog niet alleen relevant voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor de naoorlogse generaties. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van het Kenniscentrum Oorlogsbronnen waarvan de resultaten op 1 mei 2015 bekend werden gemaakt.

70% stelt dat kennis over de Tweede Wereldoorlog helpt de wereld van nu beter te begrijpen. Daarbij associëren jong en oud de Tweede Wereldoorlog het sterkst met Jodenvervolging. Ook blijkt uit het onderzoek dat documentaires, films en familieverhalen de meest gebruikte informatiebronnen zijn. Men verwacht in de toekomst het internet meer te gebruiken.

Jodenvervolging

In aansluiting op dit publiekssurvey is verder onderzoek verricht onder geïnteresseerden in de bredere thema’s geschiedenis en/of oorlog (20% van de Nederlanders). Hieruit blijkt dat driekwart van deze respondenten archiefonderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog belangrijk vindt om deze oorlog beter te begrijpen.

De thema’s die hen naast Jodenvervolging vooral interesseren zijn verzet, het dagelijks leven en de militaire geschiedenis. Hierbij richt de voorkeur zich vooral op het nationale en internationale perspectief. De belangstelling is met name groot voor de oorlogservaringen van gewone mensen, slachtoffers en bevrijders.

‘Hoe gewone mensen leven. Niet de strijd en de gruwelen, maar hoe leef je?
Hoe krijg je je gezin door een bepaalde periode heen? Hoe kom je aan eten?
Hoe maak je muziek?’ (Man, 58)

Man/vrouw

In het algemeen valt op dat er duidelijke verschillen zijn in de historische belangstelling tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten. Vrouwen hebben meer interesse in de geschiedenis van de Jodenvervolging en in ervaringen van slachtoffers. Ook zijn ze meer dan gemiddeld geïnteresseerd in familiegeschiedenissen. Mannen richten zich meer op de militaire aspecten en hebben een grotere belangstelling voor historische kopstukken, zoals Hitler, Churchill en Stalin.

Allochtonen

Ook blijkt dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog onder allochtonen niet veel verschilt van andere onderzochte bevolkingsgroepen. Wel tonen zij vaker interesse in de internationale componenten van deze oorlog.

Hitler en Anne Frank

In het onderzoek is eveneens ingezoomd op jongeren, studenten en docenten. Hieruit blijkt dat jongeren oorlog minder sterk koppelen aan de Tweede Wereldoorlog. Wanneer ze specifiek deze oorlog in gedachten hebben denken ze bovenal aan Adolf Hitler (81%). Anne Frank trekt eveneens sterk de aandacht (43%). De sterke associatie met Hitler is ook aanwezig onder studenten (54%) en docenten (72%).

Zie het rapport

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.